Phân tích mô hình 6C trong hoạt động tín dụng

Mô hình 6C trong hoạt động tín dụng đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ, giúp hiểu rõ hơn về quá trình và yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực này. Sự kết hợp của sáu yếu tố chính – Khách hàng, Năng lực, Chi phí, Cạnh tranh, Thương hiệu và Phối hợp – tạo ra một bức tranh toàn diện, giúp doanh nghiệp định hình chiến lược tín dụng của mình một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về Mô hình 6C và tầm quan trọng của nó trong việc tối ưu hóa các hoạt động tín dụng.

Phân tích mô hình 6C trong hoạt động tín dụng
Phân tích mô hình 6C trong hoạt động tín dụng

1. Character – TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI

Quan hệ Vay Trả và Kinh Nghiệm Ngân Hàng:

 • Quan hệ vay trả trước đây của khách hàng.
 • Kinh nghiệm vay của khách hàng với các Ngân hàng khác.
 • Mục đích cụ thể của khoản vay.
 • Khả năng phân tích và dự báo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ vay.
 • Phân loại tín dụng và mức độ tín chấp của khoản vay.
 • Sự có hay không có người bảo lãnh cho khoản vay.

2. Capacity – NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Năng Lực Tài Chính Của Chủ Doanh Nghiệp:

 • Năng lực hành vi dân sự của chủ doanh nghiệp và người bảo lãnh.
 • Hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực pháp lý của doanh nghiệp.
 • Mô tả chi tiết quá trình hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu sở hữu, sản phẩm, và khách hàng.
 • Mức độ thanh khoản của tài sản lưu động.
 • Tình hình cashflow hiện tại và dự kiến.
 • Cơ cấu nguồn vốn và tình trạng vay nợ.
 • Kiểm soát chi phí và tỷ lệ trả lãi.

3. Capital – CẤU TRÚC VỐN

Cấu Trúc Vốn và Tài Chính Doanh Nghiệp:

 • Thu nhập và tình hình phân chia cổ tức.
 • Tình hình doanh thu bán hàng.
 • Cashflow hiện tại và dự kiến.
 • Tính thanh khoản của tài sản lưu động.
 • Vòng quay nợ phải thu, phải trả và tồn kho.
 • Cơ cấu nguồn vốn và tình trạng vay nợ.
 • Kiểm soát chi phí và tỷ lệ trả lãi.

4. Collateral – TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Tài Sản Đảm Bảo và Liên Quan:

 • Danh sách các tài sản đảm bảo.
 • Khả năng lỗi thời và mất giá của tài sản.
 • Giá trị và mức độ chuyên biệt của tài sản.
 • Tình trạng đã cầm cố, thế chấp và các hạn chế khác.
 • Tình trạng bảo hiểm và việc sử dụng tài sản để bảo lãnh cho người khác.
 • Vị thế của Ngân hàng đối với thế chấp và tài sản.
 • Nhu cầu vay vốn trong tương lai.

5. Conditions – ĐIỀU KIỆN

Điều Kiện Ngoại Việc Tài Chính:

 • Địa vị cạnh tranh hiện tại và dự kiến trong ngành công nghiệp.
 • Kết quả hoạt động so với đối thủ cạnh tranh khác.
 • Tình hình cạnh tranh của sản phẩm.
 • Nhạy cảm đối với chu kỳ kinh doanh và thay đổi công nghệ.
 • Điều kiện thị trường lao động trong ngành hoặc khu vực.
 • Ảnh hưởng của lạm phát đối với bảng cân đối kế toán và cashflow.
 • Dự báo về tương lai của ngành.
 • Yếu tố chính trị, pháp lý, xã hội, công nghệ, và môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

6. Control – KIỂM SOÁT (Hoặc Coverage: Bảo hiểm)

Kiểm Soát và Bảo Hiểm:

 • Các luật, qui định, và qui chế liên quan đến khoản tín dụng.
 • Hồ sơ giấy tờ phục vụ cho công việc kiểm soát.
 • Hồ sơ giấy tờ cho vay và giải ngân.
 • Độ phù hợp của khoản vay với qui chế và qui định của Ngân hàng.
 • Ý kiến của chuyên gia kinh tế, kỹ thuật về môi trường, sản phẩm, và yếu tố ảnh hưởng đến khoản vay.

Qua việc đặt cái nhìn sâu rộng vào Mô hình 6C, chúng ta nhận thấy sức mạnh của việc kết hợp đồng bộ những yếu tố quan trọng trong hoạt động tín dụng. Từ việc đáp ứng nhu cầu của Khách hàng đến việc tối ưu hóa Năng lực tổ chức, từ việc quản lý Chi phí đến việc đối mặt với Cạnh tranh, và từ xây dựng Thương hiệu đến việc tối ưu hóa Phối hợp, Mô hình 6C không chỉ là một công cụ phân tích mà còn là một bản đồ chiến lược, giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị tối đa trong môi trường đầy thách thức của hoạt động tín dụng ngày nay. YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790