Mô hình truyền thông là gì?

Mô hình truyền thông là một công cụ giúp chúng ta hiểu và phân tích các chiến lược truyền thông một cách hiệu quả bằng cách xác định các yếu tố quan trọng. Đối với các doanh nghiệp, truyền thông đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng thương hiệu và tương tác với khách hàng. Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về mô hình truyền thông và ba loại mô hình phổ biến nhất.

Mô hình truyền thông là gì?
Mô hình truyền thông là gì?

1. Mô hình truyền thông là gì?

Mô hình truyền thông là một khung khái niệm được dùng để mô tả quá trình truyền tải thông tin từ người gửi đến người nhận qua các phương tiện truyền thông. Thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ trực quan để phân tích cách thông điệp được truyền tải. Các mô hình này giúp nghiên cứu, phân tích và thiết kế các chiến lược truyền thông một cách có hệ thống. Lựa chọn mô hình thích hợp phụ thuộc vào ngữ cảnh và khía cạnh giao tiếp cụ thể.

2. Các yếu tố trong mô hình truyền thông

Trong mô hình truyền thông, có năm yếu tố quan trọng tương tác với nhau để tạo nên quá trình truyền tải thông tin hiệu quả. Mỗi yếu tố đóng vai trò quan trọng và cùng nhau tạo nên một khung nhìn toàn diện về cách thông điệp được truyền tải. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng yếu tố:

 • Người gửi thông điệp: Đây là chủ thể sáng tạo và truyền tải thông điệp. Người gửi cần xác định thông điệp và cách diễn đạt phù hợp. Họ có thể là diễn giả, nhà quảng cáo hoặc bất kỳ ai muốn truyền tải thông điệp.
 • Thông điệp: Là nội dung hoặc ý nghĩa cần truyền tải từ người gửi đến người nhận. Đây có thể là một tin tức, một quảng cáo, một lời kêu gọi hành động hoặc bất kỳ hình thức thông tin nào khác.
 • Kênh truyền thông: Đây là phương tiện mà thông điệp được truyền tải, như truyền hình, mạng xã hội, email hoặc diễn thuyết trực tiếp.
 • Người nhận thông điệp: Là cá nhân hoặc nhóm người tiếp nhận thông điệp. Họ giải mã và phản ứng với thông điệp, ảnh hưởng đến cách thông điệp được hiểu và tiếp tục truyền thông.
 • Ngữ cảnh: Là môi trường xung quanh mà thông điệp được truyền tải và tiếp nhận, bao gồm môi trường văn hóa, xã hội, thời gian và không gian.
 • Nhiễu: Là mọi yếu tố gây xáo trộn hoặc biến đổi thông điệp trong quá trình truyền tải, có thể là nhiễu vật lý, kỹ thuật hoặc xã hội.

3. Các loại mô hình truyền thông

Trong thế giới hiện đại, mô hình truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt và chuyển tải thông tin đến mọi người một cách hiệu quả. Có nhiều loại mô hình khác nhau được phân loại thành ba nhóm chính:

Các loại mô hình truyền thông
                                                                                Các loại mô hình truyền thông

Nhóm 1: Mô hình truyền thông tuyến tính

Đây là các mô hình truyền thông mà thông điệp được truyền từ người gửi đến người nhận mà không có sự tương tác trở lại từ người nhận. Các ví dụ bao gồm:

 • Mô hình của Aristotle: Mô hình này tập trung vào diễn thuyết trước công chúng và bao gồm 5 yếu tố cơ bản.
 • Mô hình Lasswell: Mô hình này trả lời năm câu hỏi cơ bản về quá trình truyền thông.
 • Mô hình Shannon-Weaver: Mô hình toán học tập trung vào quá trình truyền thông như một hệ thống kỹ thuật.

Nhóm 2: Mô hình truyền thông tương tác

Đây là các mô hình tập trung vào tầm quan trọng của ngữ cảnh và yếu tố xã hội trong quá trình giao tiếp. Các ví dụ bao gồm:

 • Mô hình Osgood-Schramm: Xem xét quá trình giao tiếp như một chuỗi các sự kiện ảnh hưởng lẫn nhau.
 • Mô hình Westley-MacLean: Mô hình này coi môi trường là điểm xuất phát và xem xét ảnh hưởng của nó đến quá trình giao tiếp.

Nhóm 3: Mô hình truyền thông giao dịch

Nhóm này nhấn mạnh sự tương tác liên tục và đồng thời giữa người gửi và người nhận. Các ví dụ bao gồm:

 • Mô hình của Barnlund: Nhấn mạnh sự đóng góp của cả người gửi và người nhận trong quá trình giao tiếp.
 • Mô hình Helix của Dance: Cho rằng quá trình giao tiếp tiếp tục phát triển khi các cá nhân truyền đạt và nhận phản hồi.

Những mô hình này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thông điệp được truyền tải và nhận thức về tầm quan trọng của môi trường, xã hội và tương tác trong quá trình giao tiếp.

Mô hình truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích quá trình truyền tải thông điệp giữa người gửi và người nhận. Mỗi mô hình truyền thông lại mang đến một khía cạnh độc đáo và nhìn nhận quá trình truyền thông từ một góc độ khác nhau. Với bài viết trên, YCC hy vọng bạn đã hiểu hơn về khái niệm này

 

 

 

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *