Mô hình 7S là gì? Ví dụ về mô hình 7S của của Mckinsey

Mô hình 7S, một trong những công cụ quản lý hiệu quả, đã trở thành một yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa tổ chức và quy trình nội bộ của mình. Được giới thiệu bởi tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới Mckinsey, mô hình này không chỉ là một công cụ phổ quát mà còn là một hệ thống giúp doanh nghiệp xác định và duy trì sự cân bằng giữa nhiều yếu tố khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Mô hình 7S và cách nó có thể đóng góp vào sự thành công của tổ chức.

Mô hình 7S là gì Ví dụ về mô hình 7S của của Mckinsey
Mô hình 7S là gì? Ví dụ về mô hình 7S của của Mckinsey

Mô hình 7S của McKinsey là gì?

Mô hình 7S của McKinsey là một công cụ quan trọng trong hoạch định chiến lược, được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng để phân tích những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sự thành công của họ.

Mô hình này đặt ra 7 yếu tố quan trọng và cho rằng chúng có mối liên hệ chặt chẽ, cần phải được củng cố và đồng nhất để xây dựng một thương hiệu thành công. Cụ thể, 7 chữ “S” trong mô hình được chia thành 2 nhóm:

Các Yếu Tố Cứng (Hard Elements):

 • Strategy (Chiến Lược): Định rõ hướng đi và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.
 • Structure (Cấu Trúc): Xác định cách tổ chức và quản lý bên trong doanh nghiệp.
 • Systems (Hệ Thống): Bao gồm các quy trình và hệ thống làm việc.

Các Yếu Tố Mềm (Soft Elements):

 • Shared Values (Giá Trị Chung): Đặc điểm nền tảng của văn hóa doanh nghiệp.
 • Skills (Kỹ Năng): Kỹ năng và khả năng của đội ngũ làm việc.
 • Style (Phong Cách): Phong cách lãnh đạo và làm việc.
 • Staff (Nhân Viên): Nhân sự và nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp có thể sử dụng mô hình 7S để:

 • Thành công với Chiến Lược Mới: Hiểu rõ cách chiến lược mới ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố.
 • Phân Tích Bộ Phận Chủ Chốt: Xem xét cách các bộ phận chủ chốt hợp nhất với nhau.
 • Tạo Điều Kiện Cho Thay Đổi: Xác định điều kiện thuận lợi để thực hiện thay đổi tổ chức.
 • Hỗ Trợ Sáp Nhập và Mua Lại: Sắp xếp quy trình trong quá trình sáp nhập hoặc mua lại.
 • Hỗ Trợ Quản Lý Chiến Lược: Hỗ trợ tư duy quản lý trong việc triển khai chiến lược và quản lý.

Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhược điểm như:

 • Yêu Cầu Nhiều Thời Gian: Đòi hỏi doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian cho nghiên cứu và triển khai.
 • Tập Trung Nội Bộ Quá Mức: Chủ trọng vào yếu tố bên trong, có thể bỏ qua những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất.
 • Đòi Hỏi Sự Hỗ Trợ Từ Quản Lý Cấp Cao.

Khám phá 7 nhân tố trong mô hình 7S của McKinsey

Để hiểu sâu hơn về mô hình 7S của McKinsey, chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết và tầm quan trọng của 7 nhân tố được đề cập trong mô hình này, dưới sự hướng dẫn của Ori.

 1. Chiến lược (Strategy): Chiến lược không chỉ là một bản kế hoạch, mà còn là hướng dẫn chi tiết về cách doanh nghiệp sẽ phát triển để duy trì và củng cố ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Nó không chỉ bao gồm quyết định chiến lược mà còn những bước hành động cụ thể để đối mặt với sự biến động từ môi trường bên ngoài.
 2. Cấu trúc (Structure): Cấu trúc tổ chức là bản đồ mô tả cách các phần tử trong doanh nghiệp được tổ chức và kết nối với nhau. Nó thể hiện sự tương tác, liên kết giữa các đơn vị và bộ phận, cũng như trách nhiệm và nhiệm vụ của từng cá nhân. Khả năng điều chỉnh cấu trúc này đóng vai trò quan trọng trong việc thích ứng với môi trường biến động.
 3. Hệ thống (Systems): Hệ thống là nhân tố cứng, là tập hợp các hoạt động chính và phụ trong ngày của doanh nghiệp. Nó bao gồm quy trình sản xuất, quản lý nguồn nhân lực, kế toán và các hoạt động khác. Điều này là trực tiếp liên quan đến cách nhân sự thực hiện công việc và giải quyết các nhiệm vụ được giao.
 4. Kỹ năng (Skills): Kỹ năng không chỉ là năng lực của cá nhân mà còn là khả năng cả tổ chức. Nó bao gồm những kỹ năng cốt lõi không chỉ giúp định hình chiến lược mà còn làm nền tảng cho sự bền vững và ổn định của doanh nghiệp.
 5. Nhân viên (Staff): Nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất, và trong mô hình 7S, chúng ta không chỉ xem xét về số lượng mà còn về năng lực, nhiệm vụ công việc, quá trình tuyển dụng, đào tạo và các biện pháp khác để nâng cao chất lượng và hiệu suất lao động.
 6. Phong cách (Style): Phong cách lãnh đạo và quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành không khí làm việc và ảnh hưởng đến cách tương tác giữa cấp quản lý và nhân viên. Phong cách này thường xác định mức độ mở cửa, tính nhất quán và sự linh hoạt trong tổ chức.
 7. Giá trị chia sẻ (Shared values): Giá trị chia sẻ đại diện cho những yếu tố cốt lõi và tinh thần trong tổ chức. Nó bao gồm hệ thống giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, thái độ và niềm tin của doanh nghiệp. Giá trị chia sẻ tạo ra nền tảng cho sự đồng thuận và hành động đồng nhất trong cả tổ chức.

5 Bước Ứng Dụng Mô Hình 7S của McKinsey cho Doanh Nghiệp

Bước 1: Phân Tích Thực Trạng Doanh Nghiệp Hiện Tại:

Để triển khai mô hình 7S một cách hiệu quả, việc phân tích thực trạng doanh nghiệp đối với 7 yếu tố đã nêu là bước cơ bản và quan trọng. Dưới đây là các câu hỏi mà bạn nên theo dõi và trả lời để đánh giá tình trạng hiện tại của doanh nghiệp:

1.1. Chiến Lược:

 • Mục tiêu chiến lược của công ty là gì?
 • Cách sử dụng nguồn lực và khả năng để đạt được mục tiêu?
 • Yếu tố nào làm nổi bật công ty so với đối thủ cạnh tranh?
 • Chiến lược cạnh tranh trên thị trường như thế nào?
 • Kế hoạch thích ứng khi đối mặt với thay đổi thị trường như thế nào?

1.2. Cấu Trúc:

 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp là gì?
 • Ai là người ra quyết định và báo cáo cho ai?
 • Quyết định tại cấp quản lý cao nhất hay ở các cấp thấp hơn?
 • Thông tin được chia sẻ trong toàn công ty như thế nào?

1.3. Hệ Thống:

 • Các hoạt động chính của doanh nghiệp là gì?
 • Cách theo dõi tiến độ công việc như thế nào?
 • Quy trình và quy tắc tuân thủ như thế nào?

1.4. Kỹ Năng:

 • Năng lực cốt lõi để tạo lợi thế cạnh tranh là gì?
 • Có lỗ hổng kỹ năng nào và cách giải quyết chúng như thế nào?
 • Nhân sự có đủ kỹ năng không?
 • Cách theo dõi, đánh giá và cải thiện kỹ năng nhân sự như thế nào?

1.5. Nhân Viên:

 • Số lượng nhân viên là bao nhiêu?
 • Yêu cầu gì đối với nhân sự hiện tại?
 • Thiếu kỹ năng nào và cách giải quyết?

1.6. Phong Cách:

 • Phong cách quản lý như thế nào?
 • Cách làm quen với phong cách quản lý của doanh nghiệp như thế nào?
 • Sự cạnh tranh hay hợp tác giữa nhân viên làm việc như thế nào?
 • Sản phẩm, nhiệm vụ nào sẽ nhận được sự khen ngợi từ lãnh đạo?

1.7. Giá Trị Chia Sẻ:

 • Sứ mệnh và tầm nhìn của công ty là gì?
 • Giá trị lý tưởng và thực tế là gì?
 • Giá trị cốt lõi là gì?
 • Cách tích hợp giá trị này vào hoạt động hàng ngày như thế nào?

Bước 2: Xác Định Mục Tiêu Doanh Nghiệp:

Việc xác định mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được đòi hỏi sự chủ động và chiến lược. Để làm điều này, hãy tận dụng sự hỗ trợ từ ban quản lý cấp cao. Quá trình này giúp doanh nghiệp dễ dàng đặt ra mục tiêu cụ thể hơn và lập kế hoạch hành động chặt chẽ để thực hiện các chiến lược.

Ban đầu, có thể bạn chưa rõ ràng về mục tiêu cụ thể, vì vậy việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu thị trường là quan trọng. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và cách họ phản ứng với những thay đổi tổ chức sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp và xác định mục tiêu cụ thể hơn.

Bước 3: Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động (Action Plan):

Bước quan trọng tiếp theo là xây dựng kế hoạch hành động. Doanh nghiệp cần xác định những điểm cần được điều chỉnh và thiết kế lại để đạt được mục tiêu đề ra. Bạn cần quyết định cách thức thực hiện điều này và sử dụng phương án nào. Kết quả của bước này là một kế hoạch hành động chi tiết, liệt kê các bước cụ thể hơn để đạt được mục tiêu đề ra.

Bước 4: Triển Khai Kế Hoạch Hành Động:

Sự thành công của kế hoạch hành động phụ thuộc lớn vào người triển khai. Do đó, quan trọng là bạn chắc chắn đã giao nhiệm vụ cho những nhân viên phù hợp để họ có thể phát huy tối đa khả năng và ưu điểm cá nhân, giúp doanh nghiệp đạt được thành công. Ngoài ra, việc thuê chuyên gia tư vấn có thể là một lựa chọn hữu ích để hướng dẫn và tư vấn trong quá trình triển khai.

Bước 5: Kiểm Tra và Điều Chỉnh 7 Yếu Tố Trong Mô Hình:

7 yếu tố trong mô hình 7S của McKinsey có thể thay đổi theo thời gian. Việc kiểm tra và điều chỉnh chúng định kỳ là quan trọng, vì mỗi sự thay đổi trong một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố khác. Điều này đòi hỏi việc xây dựng lại mô hình và tổ chức mới để đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.

Ví dụ về mô hình 7S của của Mckinsey

Để hiểu sâu hơn về cách Coca-Cola và McDonald’s áp dụng mô hình 7S của McKinsey, hãy cùng Ori đi sâu vào nghiên cứu về cách mỗi công ty tận dụng và tương thích với các yếu tố của mô hình này.

Coca-Cola

Chiến lược: Coca-Cola xác định một chiến lược kinh doanh rõ ràng và truyền đạt nó đến tất cả nhân viên và các bên liên quan. Điều này giúp thương hiệu quản lý hiệu suất và hướng dẫn các chiến lược khác nhau phù hợp với tình hình kinh doanh. Chiến lược này không chỉ là một kế hoạch, mà còn là một khung nhìn tổng thể về cách họ đối mặt với thách thức từ môi trường ngoại vi.

Cấu trúc: Cấu trúc tổ chức của Coca-Cola tuân theo mô hình phân cấp, với trụ sở chính đưa ra hướng dẫn chung và duy trì cấu trúc khu vực. Các quốc gia vẫn có trách nhiệm đưa ra quyết định và xây dựng chiến lược tiếp thị phù hợp với thị trường của họ, nhưng vẫn phải tuân thủ các giám sát viên để đảm bảo tính nhất quán với giá trị và hình ảnh thương hiệu.

Hệ thống: Hệ thống của Coca-Cola được xác định và phân chia rõ ràng, đảm bảo quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các phòng ban như Quản trị nhân sự, Tài chính, Marketing, Vận hành, Bán hàng được tổ chức theo cấu trúc phòng ban, mỗi phòng ban sử dụng các công cụ và phương pháp thiết kế đặc biệt để đánh giá hiệu suất và tương tác giữa bộ phận.

Phong cách: Phong cách quản lý tại Coca-Cola là hợp tác, với việc thúc đẩy sự tham gia của mọi nhân viên vào quyết định của công ty. Mô hình này tạo ra sự tương tác liên tục giữa lãnh đạo và nhân viên, giúp nhanh chóng giải quyết xung đột và phát triển chiến lược linh hoạt.

Nhân viên: Coca-Cola sở hữu hàng nghìn nhân viên trên toàn cầu, đào tạo họ về giá trị và mục tiêu của công ty. Các hoạt động tuyển dụng và giữ chân nhân sự được chuẩn hóa để đảm bảo sự đồng nhất và chất lượng nhân sự.

Kỹ năng: Coca-Cola chú trọng đến chất lượng nhân sự với những kỹ năng chuyên môn đạt đến trình độ chuyên gia. Các khóa đào tạo thường xuyên được tổ chức để nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên môn của nhân viên.

Giá trị chia sẻ: Các giá trị cốt lõi được xác định và truyền đạt mạnh mẽ, xây dựng nền tảng cho một tổ chức hoạt động hiệu quả và động lực cao. Coca-Cola không chỉ tập trung vào giá trị kinh doanh mà còn tôn trọng và tạo điều kiện cho sự đa dạng và hòa nhập trong nền văn hóa công ty.

McDonald’s

Chiến lược: McDonald’s áp dụng chiến lược dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership Strategy). Họ tập trung vào việc cung cấp nhiều loại sản phẩm với mức giá thấp nhất có thể. McDonald’s đặt ra các mục tiêu SMART, cả ngắn hạn và dài hạn, và truyền đạt chúng rõ ràng đến tất cả nhân viên để đảm bảo sự nhất quán và hiểu biết đồng nhất.

Cấu trúc: McDonald’s, mặc dù có mặt ở hàng chục quốc gia và quy mô kinh doanh lớn, nhưng lại sử dụng cấu trúc nằm ngang (Flat structure). Mỗi cửa hàng có quản lý nhân viên riêng, tạo điều kiện cho sự linh hoạt và tương tác dễ dàng giữa cấp quản lý và nhân viên.

Hệ thống: Hệ thống của McDonald’s được thiết kế để giải quyết hiệu quả các công việc từ bán hàng, tiếp thị đến vận hành và quản lý chuỗi cung ứng. McDonald’s không ngừng cải tiến hệ thống của mình, ví dụ như nỗ lực giảm thời gian đặt hàng xuống còn 30 giây.

Giá trị chia sẻ: Các giá trị cốt lõi của McDonald’s bao gồm: Phục vụ, Hòa nhập, Trách nhiệm, Cộng đồng và Gia đình. Những giá trị này không chỉ hướng tới việc phục vụ đa dạng khách hàng mà còn khuyến khích tinh thần đồng đội và đóng góp cho cộng đồng.

Kỹ năng: McDonald’s chú trọng đến phát triển kỹ năng của nhân viên. Thường xuyên tổ chức đào tạo và hội thảo để đảm bảo nhân sự có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Phong cách: Cấp quản lý tương tác với nhân viên ở các cấp độ khác nhau. McDonald’s khuyến khích nhân viên chia sẻ ý kiến, phản hồi và đóng góp ý kiến để thúc đẩy sự linh hoạt trong phương pháp kinh doanh và chiến lược tiếp thị.

Nhân viên: McDonald’s, với hơn 200.000 nhân viên trên toàn thế giới, được coi là chuỗi nhà hàng lớn thứ hai thế giới. Đội ngũ nhân sự của McDonald’s đồng lòng và tôn trọng sự đa dạng về tôn giáo, xuất thân giữa các thành viên, tạo ra một không khí như một “đại gia đình toàn cầu”.

Trong thời đại ngày nay, khi môi trường kinh doanh đầy thách thức, việc sở hữu một cơ cấu tổ chức linh hoạt và hiệu quả là chìa khóa quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Mô hình 7S của Mckinsey không chỉ là một công cụ quản lý mà là một triết lý, một chiến lược giúp tổ chức duy trì sự nhất quán và phát triển bền vững. Việc áp dụng Mô hình 7S không chỉ giúp định hình nền tảng tổ chức mà còn tạo nên sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp. Với sự linh hoạt và toàn diện của mô hình này, doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng đối mặt với thách thức và đạt được sự phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động. YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *