Chuyển tới nội dung

Mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao mới nhất 2022

Rate this post

Hiện nay, nhu cầu sử dụng website ngày càng nhiều chính vì vậy mà các dịch vụ thiết kế website được phần lớn khách hàng hiện nay chọn và sử dụng. Với những tiện lợi của dịch vụ thiết kế website mang lại, việc sở hữu 1 website giờ đây đã không còn khó khăn như trước. Tuy nhiên để có thể đảm bảo được những quyền lợi của mình, việc sử dụng các hợp đồng là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, bài viết dưới đây, YCC sẽ chia sẻ mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao mới nhất 2022.

1. Mẫu hợp đồng thiết kế website.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 72/2013 /NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                      Chức vụ:

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và thi công nội thất mới nhất 2022

Điện thoại:                                                                Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                 Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                      Chức vụ:

Điện thoại:                                                                  Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                 Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Hai bên thống nhất, ký hợp đồng với nội dung điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A cung cấp dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu của bên B. Chi tiết nội dung dịch vụ như cấu trúc, chức năng phần mềm website được ghi nhận cụ thể trong phụ lục đính kèm hợp đồng này.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng:……

Xem thêm: Quy định về các vấn đề cần lưu ý về hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng

Bằng chữ:….

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Bên A sẽ giao bản mẫu website cho bên B chậm nhất …… ngày, kể từ ngày các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ mail của bên B.

Bên A sẽ giao bản website chính thức cho bên B chậm nhất ……. ngày, kể từ ngày các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ mail của bên B.

Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán:  chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận tiền bên A có nghĩa vụ thông báo cho bên B thông qua mail.

Bên B thanh toán cho bên A  theo …đợt:

Đợt 1: …..giá trị hợp đồng.

Thời gian: ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                   Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

Đợt 2: …..giá trị hợp đồng

Thời gian:  ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                   Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

Xem thêm: Quy định về cấp phép thiết lập trang web

……

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

5.1 Quyền của bên A

– Được nhận số tiền đã thoả thuận theo từng đợt vào đúng ngày thoả thuận trong hợp đồng.

– Được bên B cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc thiết kế website đúng hạn.

– Không chịu trách nhiệm về nội dung website mà bên B đã cung cấp nếu nội dung này trái với quy định của pháp luật.

– Tạm ngưng thực hiện hợp đồng nếu bên B không thực hiện việc thanh toán như thoả thuận trong hợp đồng.

5.2 Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện các công việc đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Thực hiện sữa chữa các lỗi website theo yêu cầu của bên B.

– Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc cho bên B. Thông báo kịp thời nếu có trường hợp phát sinh.

– Đảm bảo bí mật thông tin về dữ liệu bên B đã cung cấp.

– Hoàn trả đầy đủ những tài liệu bên B đã cung cấp khi hoàn thành xong công việc được thoả thuận trong hợp đồng.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Tiến hành bảo hành cho bên B trong thời hạn hợp lý khi bên A có yêu cầu bảo hành và đáp ứng được điều kiện bảo hành.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1 Quyền của bên B

– Được bên A cung cấp dịch vụ theo đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Được yêu cầu bồi thường nếu bên A làm lộ những thông tin bên B đã cung cấp cho bên thứ ba.

– Được nhận lại tài liệu bên B đã cung cấp khi nội dung hợp đồng đã hoàn thành. Yêu cầu bên A không được giữ lại tài liệu của bên B kể cả khi được lưu trên máy tính.

– Yêu cầu bên A bảo hành khi đáp ứng được điều kiện bảo hành.

6.2 nghĩa vụ của bên B

– Cung cấp tài liệu, thông tin cho bên A phục vụ cho việc thiết kế website.

– Giao tiền đúng thời hạn và phường thức đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp cho bên A nếu trái quy định của pháp luật.

– Tạm ngưng thực hiện hợp đồng nếu có căn cứ cho rằng bên A thực hiện không đúng nội dung, thời hạn thực hiện hợp đồng.

Điều 7: Nghiệm thu

Hai bên sẽ lập biên bản nghiệm thu phần mềm website khi đáp ứng được các điều kiện sau:

– Phần mềm website được thiết kế theo đúng thoả thuận của hai bên.

– Các phép toán và đưa nội dung lên website chính xác.

Điều 8: Bảo hành và hỗ trợ

– Bên A cung cấp dịch vụ sẽ bảo hành trong thời hạn …. kể từ ngày nghiệm thu.

– Bên A sẽ bảo hành khi lỗi hệ thống không do lỗi chương trình, phần mềm mạng gây ra, những lỗi do môi trường, thiên tai, do vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.

– Khi nhận được yêu cầu bảo hành bên A phải tiến hành bảo hành cho bên B trong thời gian hợp lý. Tuỳ theo tình trạng lỗi có thể bảo hành trực tiếp hoặc hướng dẫn qua mail.

– Trong trường hợp bảo hành ngoài những dịch vụ bảo hành do bên A cung cấp, bên B sẽ chịu chi phí phát sinh.

– Bên A hướng dẫn cách sử dụng phần mềm website và bảo trì hệ thống cho bên B.

– Bên A có trách nhiệm cài đặt phần mềm và giao cho bên B tài khoản quản lý hệ thống.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Nếu có tranh chấp phát sinh các bên chủ động giải quyết trên tinh thần thương lượng hoà giải, trường hợp thương lượng không thành tranh chấp sẽ do cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE.

Căn cứ hợp đồng số…..ký ngày….tháng…..năm…….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm….Tại…..Chúng tôi gồm có:

Bên A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                      Chức vụ:

Điện thoại:                                                                  Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                 Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                      Chức vụ:

Điện thoại:                                                                Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                 Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Hai bên thống nhất cùng nhau thanh lý hợp đồng số…..  được ký kết giữa…….và….. vào ngày…tháng…năm….

Điều 1.

Bên B xác nhận bên A đã thực hiện nội dung công việc được quy định tại Điều ……. Hợp đồng số…….. được ký vào ngày…tháng….…năm….. đúng thời gian, nội dung đã thoả thuận,

Điều 2.

Bên B đồng ý thanh toán cho A với số tiền:……… (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

(Bằng chữ:………)

Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 3.

Biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản. có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Mẫu biên bản bàn giao website.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO WEBSITE.

Căn cứ hợp đồng số… ký ngày…tháng…năm….

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại… Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                      Chức vụ:

Điện thoại:                                                                  Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                 Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                      Chức vụ:

iện thoại:                                                                  Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                 Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Nội dung: Bên A bàn giao website cho bên B với nội dung sau:

STTTên công việcGhi chú
1.Website đã được thiết kế
2. Tên đăng nhập
3.Mật khẩu
4.Hướng sử dụng

Hai bên thống nhất website đã được bàn giao theo đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng.

Bên B tiến hành kiểm tra, thông báo cho bên A nếu website bị lỗi như đã thoả thuận trong hợp đồng. Tiến hành thanh toán sẽ tiền còn lại được thoả thuận trong hợp đồng.

Biên bản được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

4. Một số lưu ý khi soạn hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao mới nhất 2022.

– Cần lập danh sách thật chi tiết các yêu cầu mà bạn muốn bên cung cấp dịch vụ làm khi thiết kế website cho bạn. Nếu có ý tưởng về một chức năng mới cần được lập trình thì bạn cần phải miêu tả cụ thể chức năng đó.

– Tìm hiểu các lỗi thường gặp khi thiết kế website và đưa vào hợp đồng để đưa vào hợp đồng. Các điều khoanr và quy định trên hợp đồng càng ghi nhận trực tiếp càng tốt.

– Cần quy định rõ ràng về nghĩa vụ của 2 bên khi xảy ra sự cố, mức phạt tương ứng,…

– Nếu cần, bạn hãy liên hệ với các luật sư chuyên nghiệp để có bản hợp đồng chi tiết nhất.

5. Câu hỏi thường gặp:

5.1 Hợp đồng thiết kế website là gì?

Hợp đồng thiết kế website là bản thỏa thuận giữa công ty thiết kế website và các đối tác thực hiện thiết kế website và các thỏa thuận liên quan đến yêu cầu thiết kế website với quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch lập website của mình.

5.2 Vì sao tôi nên có hợp đồng khi thiết kế website?

Khi bạn và công ty thiết kế website thảo luận để tìm ra một vấn đề, giải pháp để cho website hoạt động tốt hơn, trong quá trình đó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề khác nhau, chính vì vậy bạn cần có hợp đồng để có những cam kết cụ  thể về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

6. Kết luận.

Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đã có được những hiểu biết cần thiết về hợp đồng thiết kế website. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với website của YCC để biết thêm thông tin chi tiết.