Chuyển tới nội dung

Mẫu Hợp đồng Marketing chuẩn, chi tiết mới nhất 2022

Hợp đồng marketing là gì? 

Hợp đồng marketing là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Hãy cùng YCC tham khảo một số mẫu hợp đồng Marketing chuẩn. 

1. Hợp đồng marketing là gì? 

Hợp đồng marketing hay còn gọi là hợp đồng tư vấn quảng cáo, truyền thông hay Hợp đồng Agency là thoả thuận mà trong đó một bên cung cấp dịch vụ marketing bằng kiến thức chuyên môn, kỹ năng của mình sẽ tư vấn cho bên còn lại các cách thức hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và phát triển thị trường, đối tượng khách hàng mà bên kia nhắm tới, mục tiêu là đẩy cao doanh số bán hàng, tăng lợi nhuận hoặc khẳng định giá trị thương hiệu.

Hợp đồng này không có quy định về hình thức bắt buộc, không yêu cầu công chứng, người làm chứng, có thể được ký kết giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với pháp nhân mà không gặp bất kỳ giới hạn nào.

Hợp đồng marketing là gì? 

2. Mẫu Hợp đồng Marketing chuẩn, chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                 …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MARKETING 

(V/v: Cung ứng dịch vụ marketing online)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên quảng cáo (Bên A):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Bên kinh doanh dịch vụ Marketing (Bên B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo ủy quyền: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác định theo Hợp đồng ủy quyền số …/HĐUQ-… ngày … tháng … năm …    

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây: 

Điều 1. Công việc đảm nhiệm

– Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ marketing online do Bên B cung cấp cho sản phẩm … của mình. Toàn bộ thông tin về đặc tính, chất lượng, công dụng của sản phẩm được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Hợp đồng này.

– Bên B cung cấp dịch vụ quảng cáo cho bên A trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ ngày ký Hợp đồng tức ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…

Điều 2. Giá trị hợp đồng và cách thức thanh toán

– Giá trị hợp đồng: …(Bằng chữ:..).

– Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

– Cách thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B làm 2 lần:

  Lần 1: thanh toán 40% giá trị hợp đồng, tương đương với …đồng (Bằng chữ:..) ngay tại thời điểm Hợp đồng được ký kết. 

   Lần 2: thanh toán 60% giá trị hợp đồng, tương đương với …đồng (Bằng chữ:..) sau khi bên B hoàn thành công việc đảm nhiệm.  

– Bên A thanh toán cho bên B thông qua phương thức chuyển khoản, với thông tin tài khoản của bên B như sau:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 3. Cách thức marketing 

– Bên B tiến hành các hoạt động quảng cáo trực tuyến sản phẩm của bên A trên 2 trang mạng điện tử:

+ Fanpage của Công ty A trên mạng xã hội Facebook theo đường liên kết URL: https://www.facebook.com/…/.

+ Trang thông tin chính thức của Công ty A tại địa chỉ: https://….org/.

– Bên B chỉ được sử dụng những thông tin về sản phẩm do bên A cung cấp để xây dựng nội dung quảng cáo;

– Các vấn đề khác như thời lượng quảng cáo, khung giờ, tần suất và vùng trình chiếu quảng cáo do bên B toàn quyền quyết định;

– Bên B có trách nhiệm gửi cho bên A xem trước bản thiết kế quảng cáo sản phẩm, chậm nhất là 15 ngày trước ngày đăng tải quảng cáo;

– Bên A có quyền thay đổi nội dung bản thiết kế quảng cáo. Đề xuất thay đổi phải được gửi cho bên B dưới dạng văn bản, tối thiểu 7 ngày trước ngày đăng tải quảng cáo;

– Nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt, trừ tên riêng của sản phẩm được quảng cáo và tên gọi nước ngoài của Công ty A thì sử dụng tiếng Anh.

Điều 4. Nghĩa vụ của bên A

– Thanh toán giá trị hợp đồng đầy đủ, đúng hạn cho bên B theo thỏa thuận.

– Cung cấp cho bên B mọi thông tin, tài liệu cần thiết, chính xác về Công ty mình cũng như sản phẩm được quảng cáo và chịu trách nhiệm về độ xác thực của thông tin;

– Cung cấp tài liệu về sản phẩm được quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

– Cam kết các nội dung quảng cáo tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc

– Chịu trách nhiệm liên đới về quyền sử dụng và đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo của bên B.

– Chịu trách nhiệm liên đới trước khách hàng về nội dung sản phẩm quảng cáo do bên B cung ứng;

– Bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi sản phẩm không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, tính năng so với các nội dung quảng cáo do bên B cung ứng;

– Phối hợp với bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ quảng cáo trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lợi ích của nhau.

Điều 5. Quyền của bên A

– Quảng cáo về tổ chức và sản phẩm của mình;

– Đề xuất thay đổi nội dung quảng cáo do bên B thiết kế;

– Toàn quyền quyết định cách thức quảng cáo;

– Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo nếu thấy cần thiết.

Điều 6. Nghĩa vụ của bên B

– Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong GCN đăng ký doanh nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo;

– Đăng tải quảng cáo theo đúng nội dung đã thỏa thuận;

– Xây dựng, duy trì hoạt động ổn định của các trình duyệt cung cấp dịch vụ quảng cáo trong thời gian cung ứng dịch vụ. Trường hợp trang thông tin của bên B gặp sự cố kỹ thuật gây ảnh hưởng đến dịch vụ quảng cáo của bên A, bên B có trách nhiệm chạy bù thời gian quảng cáo bị gián đoạn.

– Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;

– Chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người tiếp nhận quảng cáo đối với chất lượng dịch vụ do bên B cung ứng. Mọi khiếu nại và tiến trình giải quyết khiếu nại phải được thông báo tới bên A, chậm nhất là 24 giờ kể từ khi bên B nhận được khiếu nại.

Điều 7. Quyền của bên B

– Từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ quảng cáo có nội dung trái đạo đức, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bản quyền khi có đầy đủ cơ sở và chứng cứ chứng minh.

– Sử dụng phương tiện, công cụ quảng cáo của mình và thu phí dịch vụ theo quy định pháp luật.

– Đề xuất thay đổi cách thức quảng cáo cho phù hợp với tình hình thực tiễn;

– Yêu cầu bên A cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tổ chức và sản phẩm của mình;

– Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo nếu thấy cần thiết.

Điều 8. Cam kết bảo mật

Các bên tuyệt đối không tự ý khai thác, cung cấp thông tin được xem là bí mật kinh doanh của đối tác và bí mật đời tư của khách hàng nhằm phục vụ mục đích riêng của mình. Trường hợp vi phạm cam kết bảo mật, bên bị vi phạm được bồi thường thiệt hại đồng thời có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

Điều 9. Bồi thường thiệt hại

– Bên A phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm cho bên B nếu tiến hành một trong những hành vi sau:

+ Cung cấp thông tin về sản phẩm không chính xác gây thiệt hại tới khách hàng;

+ Thay đổi nội dung quảng cáo mà không báo trước cho bên B trong thời hạn hợp lý;

+ Vi phạm cam kết bảo mật.

– Bên B phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm cho bên A nếu tiến hành một trong những hành vi sau:

+ Gửi bản thiết kế cho bên A xem trước muộn hơn thời hạn đã thỏa thuận;

+ Nội dung quảng cáo không phù hợp với bản thiết kế đã giao;

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn được quy định trong Hợp đồng này;

– Theo thỏa thuận giữa các bên về chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn (nếu có);

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn;

– Xảy ra bất khả kháng khiến một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

–  Hợp đồng có hiệu lực 02 (hai) năm, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này. 

Bên A                                                                                 Bên B

(Ký tên, đóng dấu)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Trên đây, là mẫu Hợp đồng Marketing chuẩn, chi tiết mới nhất 2022 của YCC. Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với YCC để được hỗ trợ giải đáp. Chúc các bạn thành công. 

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thiết kế logo ⭕ YCC cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp chỉ từ 2-3 ngày đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Dịch vụ treo phướn quảng cáo ⭐ YCC cung cấp dịch vụ treo phướn quảng cáo trọn gói, giá rẻ đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Thiết kế website ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế website, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn với chi phí hợp lý nhất
✅ Dịch vụ viết content chuẩn SEO ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về mảng content sẽ đảm bảo thực hiện nôị dung tối ưu và tốt nhất cho SEO
✅ Dịch vụ Marketing ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ SEO ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin