Marketing và bán hàng là 2 thuật ngữ đồng nghĩa?

Câu hỏi:

Có thể nói rằng?

A. Marketing và bán hàng là 2 thuật ngữ đồng nghĩa.
B. Marketing và bán hàng là 2 thuật ngữ khác biệt nhau.
C. Bán hàng bao gồm cả Marketing
D. Marketing bao gồm cả hoạt động bán hàng.

Đáp án: D. Marketing bao gồm cả hoạt động bán hàng.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *