Hợp đồng treo biển quảng cáo

Hợp đồng treo biển quảng cáo là một tài liệu pháp lý quan trọng để thể hiện quyền và nghĩa vụ giữa các bên liên quan đến việc treo biển quảng cáo. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi lập hợp đồng treo biển quảng cáo:

 1. Bên cho thuê (chủ sở hữu biển quảng cáo):
  • Xác định rõ danh tính, địa chỉ và thông tin liên lạc của bên cho thuê.
  • Đưa ra mô tả chi tiết về biển quảng cáo, bao gồm vị trí, kích thước, nội dung và các yêu cầu kỹ thuật khác.
 2. Bên thuê (người muốn treo biển quảng cáo):
  • Xác định rõ danh tính, địa chỉ và thông tin liên lạc của bên thuê.
  • Chỉ định mục đích và nội dung quảng cáo cụ thể mà bên thuê muốn truyền tải qua biển quảng cáo.
 3. Thời hạn và giá thuê:
  • Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng thuê.
  • Đưa ra giá thuê và các điều khoản thanh toán, bao gồm cách thức thanh toán và khoản đặt cọc (nếu có).
 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên:
  • Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, bao gồm việc đảm bảo biển quảng cáo trong tình trạng hoạt động tốt và tuân thủ quy định địa phương.
  • Xác định quyền và nghĩa vụ của bên thuê, bao gồm việc tuân thủ quy định địa phương về nội dung quảng cáo và đảm bảo thanh toán đúng hạn.
 5. Chấm dứt hợp đồng:
  • Đưa ra các điều khoản về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (nếu có) và quyền lợi của mỗi bên trong trường hợp này.
 6. Quy định pháp lý và tranh chấp:
  • Xác định quy định pháp lý áp dụng cho hợp đồng và cách giải quyết tranh chấp (nếu có) trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên.
 7. Chữ ký và ngày hiệu lực:
  • Hợp đồng cần được ký bởi cả hai bên và ghi rõ ngày hiệu lực của hợp đồng.
  • hợp đồng treo biển quảng cáo

Lưu ý rằng việc lập hợp đồng treo biển quảng cáo là rất quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên. Để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hợp đồng, nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia pháp lý hoặc luật sư trước khi ký kết hợp đồng.

Đánh giá post

Viết một bình luận