Chuyển tới nội dung

Mẫu hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Ngày nay, việc sử dụng dịch vụ hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu dần được phổ biến. Bởi tính ứng dụng thực tiễn của nó đem lại hiệu quả cao cho cách doanh nghiệp. Vậy bạn đã biết lập một bản hợp đồng hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp hay chưa? Hãy để YCC hướng dẫn bạn đọc qua bài chia sẻ dưới đây!

Mẫu hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

1. Khái niệm về hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Mẫu hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp là gì?

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp là một trong những dịch vụ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tạo ra những bộ nhận diện thương hiệu độc đáo mang tính chuyên nghiệp. Bởi, để tạo được hiệu ứng mạnh mẽ để thu hút được người dùng trải nghiệm sản phẩm cần phải chỉnh chu trong những bước đầu thiết kế thương hiệu.

Hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu là một biên bản được ký kết bởi 2 bên. Một bên bỏ chi phí và đưa thông tin nhu cầu của mình cho bên kia để thuê và nhận lại sản phẩm thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp. Bên còn lại sẽ có nhiệm vụ hoàn thành bản thiết kế cho bên kia và đảm bảo đúng thời gian giao cũng như là đảm bảo giữ bí mật thông tin bên A cung cấp.

2. Mẫu hợp đồng hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Hiện bạn đang muốn lập một hợp đồng hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu? YCC mời bạn tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

******

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP

Số …/20…/TKTH/…

Về việc “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu”

 

– Căn cứ Luật thương mại 2005 của quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006

– Căn cứ Nghị Định số ……/20……/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 20…… và quy định hiện hành của Chính phủ về quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại, quyền sở hữu trí tuệ.

– Căn cứ nhu cầu và năng lực làm việc của hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng…năm 20…..Tại trụ sở Công ty………………………….

Chúng tôi gồm có:

 

Bên A: CÔNG TY …………………………………………………

Người đại diện (Ông/Bà):……………………………….

Chức vụ :………………………………………….

Địa chỉ :……………………………………………

Điện thoại :……………………………. Fax: (84-4)……………………………….

Email :…………………………………… Website:

Số tài khoản :…………………………………….

Mã số thuế :………………………………………

Bên B: CÔNG TY …………………………………………………..

Người đại diện (Ông/Bà):…………………………

Chức vụ :………………………………………….

Địa chỉ : ………………………………..

Điện thoại : (84-4) ………………….Fax: (84-4) …………………..

Email :…………………………………… Website:…………………………………..

Số tài khoản : …………………………

Mã số thuế : …………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu theo các điều khoản cụ thể như sau:

 ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.1 Bên A thuê bên B cung cấp gói dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu theo các nội dung cụ thể được ghi rõ trong phụ lục số 01 kèm theo hợp đồng này. Phụ lục hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là một phần không thể tách rời hợp đồng này.

1.2 Các yêu cầu chung đối với mẫu thiết kế như sau:

 • Các mẫu thiết kế đảm bảo tiêu chí về mỹ thuật
 • Mẫu thiết kế đảm bảo tính nhất quán
 • Có hiệu quả truyền thông

1.3 Quy trình và thời gian thực hiện công việc được cụ thể hóa trong phụ lục hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

1.4 Bàn giao sản phẩm & hồ sơ thanh lý: Khi thực hiện xong công việc, bên B có trách nhiệm bàn giao lại cho bên A như sau:

 •  01 CD chứa toàn bộ các file thiết kế dưới dạng file gốc (dạng vector).
 •  Các định dạng ảnh sử dụng trên máy tính (JPG, PDF
 •  Biên bản thanh lý và hoá đơn.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG – THỜI HẠN THANH TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Tổng giá trị hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu đã bao gồm VAT: ……….. VNĐ.

(Bằng chữ: …………………………………………………)

2.2 Thời hạn thanh toán: Bên A có thể tiến hành thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B làm hai đợt như sau:

– Đợt 1: Bên A sẽ tiến hành thanh toán trước cho bên B là 40%  trong tổng giá trị của hợp đồng ngay sau khi cả hai bên ký kết hợp đồng.

– Đợt 2: Bên A tiến hành thanh toán nốt cho bên B 60% trong tổng giá trị của hợp đồng sau khi Bên B hoàn tất bàn giao cho Bên A hồ sơ thiết kế và các chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

Bên A cũng có thể thanh toán toàn bộ 100% cho Bên B ngay sau khi hai bên ký kết xong hợp đồng.

2.3 Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ghi rõ tài khoản thụ hưởng trong trường hợp Bên A chuyển khoản

Chủ tài khoản: Công ty ………………………………….…………

Tài khoản số: ………. tại Ngân Hàng ……. (……… Bank) – Chi nhánh ………

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

3.1 Đối với bên A:

– Tiến hành cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan đến việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của bên A cho bên B.

– Bên A cần chịu trách nhiệm về việc sử dụng các thiết kế đúng mục đích, không vi phạm vào pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

– Không kéo dài thời gian duyệt mẫu quá 07 ngày để tránh trường hợp rủi ro, ảnh hưởng đến công việc và đảm bảo được tiến độ thiết kế như đã thỏa thuận.

– Trong trường hợp duyệt mẫu thiết kế quá 15 ngày sau khi nhận được mẫu gửi từ bên B mà bên A không có ý kiến phản hồi cụ thể nào đối với mẫu thiết kế thì mặc nhiên mẫu thiết kế coi như đã được bên A phê duyệt.

– Thanh toán các khoản phí theo quy định ở Điều 2.

– Sau khi bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng cho bên B, bên A được toàn quyền sở hữu và sử dụng các sản phẩm sáng tạo được thực hiện theo hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu này.

3.2 Đối với bên B:

– Chịu trách nhiệm thiết kế sáng tạo, tư vấn cho bên A những mẫu thiết kế khác ( nếu bên A yêu cầu), không được sao chép của bất cứ sản phẩm nào khác ngoài thị trường.

– Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy trình và tiến độ được quy định trong phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng.

– Gửi bản demo thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Bên A qua địa chỉ Bên A cung cấp hay văn bản bằng giấy để đảm bảo đúng tiến độ công việc.

– Cung cấp cho bên A kết quả sản phẩm thiết kế. Kết quả này chỉ được cung cấp cho những cá nhân có trách nhiệm của bên A (do bên A chỉ định bằng email hay văn bản của người có thẩm quyền).

– Bảo mật những thông tin liên quan đến chiến lược kinh doanh, bí mật công nghệ và những thông tin được yêu cầu giữ bí mật của bên A trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

– Bàn giao lại những tài liệu đã được bên A cung cấp theo yêu cầu của bên A khi kết thúc hợp đồng.

– Có quyền sử dụng những sản phẩm thiết kế như những sản phẩm minh hoạ để giới thiệu năng lực của mình. Ngoài mục đích này ra, bên B không được bán, chuyển nhượng sản phẩm này cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

– Có trách nhiệm cung cấp Hóa đơn tài chính hợp lệ cho các khoản thanh toán theo đúng các quy định của Bộ tài chính ban hành và Bản thanh lý hợp đồng sau khi hoàn tất hợp đồng.

 

ĐIỀU 4: XỬ LÝ PHÁT SINH

4.1 Bổ sung thêm hạng mục:

Trong trường hợp Bên A muốn Bên B bổ sung thêm các hạng mục thiết kế vào bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu so với nội dung quy định tại hợp đồng này, hai bên sẽ tiến hành thống nhất thêm về:

 •  Chi phí phát sinh
 •  Thời gian thực hiện gửi bản demo, thời gian thành bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
 •  Đính kèm các thông tin liên quan, hạng mục cần bổ sung bằng 01 phụ lục hợp đồng kèm theo.

4.2 Trường hợp hủy hợp đồng:

– Trong trường hợp hợp đồng buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên A, chi phí thiết kế được xem xét theo khối lượng công việc đã thực hiện cụ thể như sau:

 1. Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 1: 40% giá trị hợp đồng
 2. Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 2: 60% giá trị hợp đồng
 3. Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 3: 90% giá trị hợp đồng

– Trong trường hợp công việc buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên B, thì bên B có trách nhiệm báo trước bằng văn bản/email đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán trong lần đầu. Bên B cũng hoàn toàn phải giữ bí mật về những thông tin Bên A đã cung cấp trước đó.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, nếu có vướng mắc gì thì hai bên cùng nhau giải quyết và đi đến thống nhất thông qua đối thoại và hòa giải trên tinh thần hợp tác để việc hợp tác được suôn sẻ và thành công.

5.2 Trường hợp không đạt được nhất trí giữa hai bên thì các tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Hai bên có trách nhiệm thi hành quyết định của Tòa án. Mọi chi phí và thiệt hại phát sinh từ việc tranh chấp, vi phạm hợp đồng sẽ do bên có lỗi thanh toán theo quyết định của Tòa án.

5.3 Trong quá trình hợp tác, nếu có bất cứ sự thay đổi hay điều chỉnh nào, 2 Bên sẽ gửi thông báo thông qua các phương tiện sau: email, thư thông báo, fax để xác nhận thông báo tới các cá nhân có liên quan theo các địa chỉ sau:

 

BÊN A : ……………………………. BÊN B :………………………………
Người nhận:……………………….   Người nhận:………………………  
Chức vụ:……………………………   Chức vụ:………………………….  
Email:………………………………   Email:……………………………..  
Mobile:…………………………….   Mobile:…………………………..  
Tel:…………………………………   Tel:…………………………………  

 

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

6.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên B nhận được tạm ứng đợt 1 và sẽ chấm dứt vào ngày hai bên đạt được các điều khoản trong hợp đồng. Hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu đương nhiên được thanh lý, tuyệt đối không bên nào tự ý hủy hợp đồng này.

6.2 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐIỀU 7: ỦY QUYỀN

Các cá nhân ký tên dưới đây cam đoan chắc chắn đã được ủy quyền để ký kết hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu này.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là những chia sẻ của YCC về việc lập mẫu hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu. Mong rằng bài chia sẻ trên của YCC có thể giúp ích được cho bạn đọc!

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thiết kế logo ⭕ YCC cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp chỉ từ 2-3 ngày đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Dịch vụ treo phướn quảng cáo ⭐ YCC cung cấp dịch vụ treo phướn quảng cáo trọn gói, giá rẻ đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Thiết kế website ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế website, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn với chi phí hợp lý nhất
✅ Dịch vụ viết content chuẩn SEO ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về mảng content sẽ đảm bảo thực hiện nôị dung tối ưu và tốt nhất cho SEO
✅ Dịch vụ Marketing ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ SEO ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin