Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Trong lĩnh vực kinh doanh, việc quảng cáo đóng một vai trò không thể phủ nhận trong việc giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quảng cáo, việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm yêu cầu phải có giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi tiến hành. Điều này đặt ra câu hỏi: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là gì và những vấn đề liên quan như thế nào? Hãy cùng YCC  tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này dưới đây để có cái nhìn rõ ràng hơn

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
                                              Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

1. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là gì?

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là một chứng từ do cơ quan quản lý quảng cáo tại quốc gia hoặc khu vực quảng cáo được phát sóng hoặc xuất bản cung cấp. Tài liệu này xác nhận rằng nội dung quảng cáo đã được kiểm duyệt và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quảng cáo của cơ quan đó. Giấy xác nhận này thường được yêu cầu khi quảng cáo được phát sóng hoặc xuất bản để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của nội dung quảng cáo.

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

2.1. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo gồm những gì?

Theo “khoản 4 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP”, hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm gồm:

  • Đơn đăng ký theo Mẫu số 10 Phụ lục I của “Nghị định 15/2018/NĐ-CP”.
  • Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
  • Mẫu nhãn sản phẩm.
  • Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình: kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh.
  • Đối với quảng cáo trên các phương tiện khác: ma két dự kiến quảng cáo.
  • Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm: tài liệu khoa học chứng minh.

Tất cả tài liệu trong hồ sơ phải được viết bằng tiếng Việt; nếu có tài liệu tiếng nước ngoài, phải được dịch sang tiếng Việt và công chứng.

2.2. Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo ở đâu?

Đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo được nộp tại cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, tức là Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

3. Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Theo “Khoản 5 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP”, quy trình thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm diễn ra như sau:

Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tới cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày đầy đủ nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét và trả kết quả theo Mẫu số 11 Phụ lục I của “Nghị định 15/2018/NĐ-CP.” Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu của cơ quan tiếp nhận nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, hoặc từ ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 3: Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu đó. Cơ quan chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

  • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm định và có văn bản trả lời.
  • Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, nếu tổ chức hoặc cá nhân không thực hiện sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn hiệu lực.
  • Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải thông báo công khai tên và sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trên trang thông tin điện tử của mình và trong cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.
  • Tổ chức hoặc cá nhân đăng ký cần nộp phí thẩm định hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Dưới đây là bài viết mà YCC muốn gửi đến bạnn về giấy xác nhận quảng cáo, hi vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *