Content plan là gì?

Content plan là gì?
Content plan là gì?

Trong việc triển khai một kế hoạch nội dung (content plan) hiệu quả, sau khi đã xác định một chiến lược nội dung cụ thể, rất quan trọng để hiểu rõ về khái niệm content plan và những yếu tố quan trọng cần lưu ý. Dưới đây, YCC sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về vai trò của content plan, những điểm chính cần chú ý khi triển khai, cung cấp một số mẫu content plan và giới thiệu công cụ hỗ trợ lập kế hoạch nội dung cho các kênh truyền thông xã hội.

1.Content plan là gì?

Một content plan tốt sẽ giúp bạn có một hướng dẫn cụ thể và rõ ràng về những nội dung mà bạn sẽ xuất bản trong tương lai gần. Nó sẽ giúp bạn xác định rõ những nội dung cần phát triển, cách thức triển khai, người chịu trách nhiệm cho từng nội dung, và tác động của nội dung đó lên chiến lược nội dung chung của bạn.

Content plan khác gì với content strategy?

Content strategy (chiến lược nội dung) là quá trình chuyển đổi các mục tiêu kinh doanh thành một kế hoạch sử dụng nội dung để đạt được các mục tiêu đó.Tuy nhiên, chỉ có chiến lược nội dung chưa đủ. Bước tiếp theo quan trọng là lập một content plan cụ thể để triển khai chiến lược đó.Content plan là một bản đồ chi tiết ghi nhận các bước và nội dung cụ thể cần xuất bản để đạt được chiến lược. Nó giúp bạn nghiên cứu, sản xuất, xuất bản và theo dõi nội dung trên các kênh khác nhau

2.Các bước chính khi triển khai content plan

Dưới đây là một mô hình content plan mẫu để giúp bạn lên kế hoạch và triển khai nội dung của mình:

Các bước chính khi triển khai content plan
Các bước chính khi triển khai content plan
  • Tiêu đề (Title): Ghi rõ tiêu đề của bài viết hoặc nội dung.
  • Chủ đề (Topic): Xác định chủ đề chính mà nội dung sẽ đề cập.
  • Content Angle: Định hình góc nhìn hoặc thông điệp cụ thể mà nội dung sẽ truyền tải.
  • Nội dung (Content): Mô tả ngắn gọn về nội dung chính của bài viết hoặc nội dung. Bạn có thể sử dụng các mục con để phân loại và định dạng nội dung.
  • Định dạng (Format): Chọn định dạng cho nội dung, ví dụ: bài viết blog, video, infographic, hình ảnh, v.v.
  • Ngày đăng (Publish Date): Xác định ngày dự kiến để xuất bản nội dung.
  • Kênh xuất bản (Publishing Channels): Liệt kê các kênh mà nội dung sẽ được đăng, ví dụ: blog, trang web, Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.
  • Người thực hiện (Assigned To): Ghi rõ người hoặc nhóm chịu trách nhiệm thực hiện nội dung.
  • Trạng thái (Status): Theo dõi trạng thái tiến độ của nội dung, ví dụ: chưa bắt đầu, đang thực hiện, đã hoàn thành.
  • Ghi chú (Notes): Ghi lại bất kỳ thông tin bổ sung hoặc yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến nội dung.

Bằng cách sử dụng mô hình content plan trên, bạn có thể tổ chức và quản lý quy trình sản xuất nội dung của mình một cách có hệ thống và hiệu quả.

Hi vọng qua bài viết trên YCC có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về content plan và các bước chính khi triển khai content plan hiệu quả

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *