Category Archives: Chiến lược Sản phẩm (Product Strategy)

10 chiến lược ra mắt sản phẩm mới bạn nên biết

Ra mắt một sản phẩm mới không chỉ là việc đưa sản phẩm đó vào...

Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm của Vinamilk

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, việc phát triển...

Tám khía cạnh Chất lượng sản phẩm

Bài viết này sẽ khám phá “Tám khía cạnh Chất lượng sản phẩm” – một...

Tổng quan chiến lược sản phẩm trong Marketing

Đối với mọi doanh nghiệp, chiến lược sản phẩm trong marketing đóng vai trò quan...

Chiến lược sản phẩm của Highland Coffee

Trong thế kỷ 21 đầy cạnh tranh và đổi mới, chiến lược sản phẩm là...

Chiến lược sản phẩm của cà phê Trung Nguyên

Trong thế giới cạnh tranh sôi động của ngành công nghiệp cà phê, Chiến lược...

Chiến lược Marketing sản phẩm Hapacol của Dược Hậu Giang

Đối với một doanh nghiệp dược phẩm như Dược Hậu Giang, việc xây dựng một...

Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm của Coca-Cola

Trên thị trường nước giải khát cạnh tranh khốc liệt, việc tạo ra sự khác...

Chiến lược sản phẩm của Pepsico Việt Nam

Dưới sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nước giải khát đang phát triển...

Phân tích chiến lược phát triển sản phẩm của Apple

Apple, một trong những tên tuổi lớn của ngành công nghệ, không chỉ nổi tiếng...

Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Đa dạng hóa sản phẩm là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh...

Chiến lược sản phẩm của Coca Cola

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đồ uống, Coca Cola luôn đứng...