Các câu hỏi trắc nghiệm về chiến lược giá (Kèm đáp án)

Chào mọi người! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề thú vị và hữu ích về kinh doanh – chiến lược giá. Bạn đã bao giờ tự hỏi về cách đặt giá sản phẩm một cách hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận và thu hút khách hàng? Đúng rồi, chúng ta sẽ viết về Các câu hỏi trắc nghiệm về chiến lược giá (Kèm đáp án) để giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Hãy cùng bắt đầu!

Các câu hỏi trắc nghiệm về chiến lược giá (Kèm đáp án)
Các câu hỏi trắc nghiệm về chiến lược giá (Kèm đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm về chiến lược giá

1. Chiến lược giá là gì?
a) Chiến lược quảng cáo
b) Chiến lược tạo sản phẩm
c) Chiến lược về giá cả
d) Chiến lược phân phối
Đáp án: c) Chiến lược về giá cả

2. Đối tượng nào không nên xem xét khi đặt giá sản phẩm?
a) Chi phí sản xuất
b) Sự cạnh tranh
c) Giá trị cảm nhận của khách hàng
d) Biên lợi nhuận mong muốn
Đáp án: a) Chi phí sản xuất

3. Mục tiêu chính của chiến lược giá là gì?
a) Tạo lợi nhuận cao
b) Thu hút nhiều khách hàng nhất có thể
c) Bảo vệ thương hiệu
d) Tạo cơ hội tăng trưởng dài hạn
Đáp án: a) Tạo lợi nhuận cao

4. Đâu là một ví dụ về chiến lược giá cao cấp?
a) Giảm giá mùa hè
b) Bán sản phẩm tại giá sỉ
c) Tạo một thương hiệu xa xỉ với giá cao
d) Đấu giá sản phẩm trực tuyến
Đáp án: c) Tạo một thương hiệu xa xỉ với giá cao

5. Phân loại giá cố định có nghĩa là:
a) Giá không thay đổi theo thời gian
b) Giá biến đổi theo thời gian
c) Giá không phụ thuộc vào đối thủ cạnh tranh
d) Giá được xác định dựa trên thị trường
Đáp án: a) Giá không thay đổi theo thời gian

6. Chiến lược giá kéo dài là gì?
a) Giữ nguyên giá bán suốt thời gian
b) Điều chỉnh giá sảy theo chu kỳ
c) Giảm giá liên tục để thu hút khách hàng
d) Tăng giá theo thời gian để tạo giá trị độc đáo
Đáp án: b) Điều chỉnh giá sảy theo chu kỳ

7. Tính cạnh tranh giá là gì?
a) Cố gắng bán sản phẩm với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh
b) Đặt giá sản phẩm mắc hơn để tạo dấu ấn thương hiệu
c) Tăng giá sản phẩm để tạo cảm giác chất lượng
d) Thực hiện giá cố định cho tất cả sản phẩm
Đáp án: a) Cố gắng bán sản phẩm với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh

8. Chiến lược giá hiệu quả thường phụ thuộc vào:
a) Tăng giá liên tục
b) Thay đổi sản phẩm hàng ngày
c) Hiểu rõ khách hàng và thị trường
d) Tạo ra nhiều phiên bản sản phẩm
Đáp án: c) Hiểu rõ khách hàng và thị trường

9. Điều gì xác định giá cuối cùng của sản phẩm hoặc dịch vụ?
a) Chi phí sản xuất
b) Sự cạnh tranh
c) Giá khởi điểm
d) Quảng cáo
Đáp án: a) Chi phí sản xuất

10. Chiến lược giá nào thường được sử dụng để thu hút khách hàng trong thời gian ngắn?
a) Giá cố định
b) Giảm giá
c) Giá cao cấp
d) Giá quy định bởi chính phủ
Đáp án: b) Giảm giá

11. Lợi ích chính của việc sử dụng chiến lược giá linh hoạt là gì?
a) Tạo ổn định cho ngân sách
b) Đảm bảo lợi nhuận cao nhất
c) Không cần phải thay đổi giá
d) Giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng
Đáp án: d) Giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng

12. Chiến lược giá “tùy chỉnh theo đặc điểm khách hàng” đề cập đến việc gì?
a) Đặt giá khởi điểm
b) Đặt giá cao cấp
c) Điều chỉnh giá dựa trên cơ cấu khách hàng cụ thể
d) Tạo giá sản phẩm tối ưu
Đáp án: c) Điều chỉnh giá dựa trên cơ cấu khách hàng cụ thể

13. Khi nào nên sử dụng chiến lược giá đỏ thấp?
a) Khi bạn muốn tạo dấu ấn thương hiệu
b) Khi bạn muốn tạo lợi nhuận cao
c) Khi bạn muốn thu hút khách hàng giá rẻ
d) Khi bạn muốn tăng giá sản phẩm
Đáp án: c) Khi bạn muốn thu hút khách hàng giá rẻ

YCC Poster 2024 02 24T203925.167

14. Chiến lược giá dựa trên giá trị thường liên quan đến việc gì?
a) Tạo dấu ấn thương hiệu
b) Tạo giá trị độc đáo cho khách hàng
c) Giảm giá sảy liên tục
d) Tăng giá sản phẩm
Đáp án: b) Tạo giá trị độc đáo cho khách hàng

15. Làm thế nào để xác định giá trên cơ sở chi phí?
a) Tính toán giá chi phí sản xuất và thêm một lợi nhuận mong muốn
b) Sao chép giá cả của đối thủ cạnh tranh
c) Đặt giá cao cấp ngay từ đầu
d) Đặt giá thấp hơn giá trung bình trên thị trường
Đáp án: a) Tính toán giá chi phí sản xuất và thêm một lợi nhuận mong muốn

16. Chiến lược giá nào thường được sử dụng trong giai đoạn đầu khi sản phẩm mới ra mắt?
a) Giảm giá
b) Giá cố định
c) Giá khởi điểm
d) Giá cao cấp
Đáp án: c) Giá khởi điểm

17. Làm thế nào để đánh giá hiệu suất của chiến lược giá?
a) So sánh giá với đối thủ cạnh tranh
b) Tính toán tỷ lệ lợi nhuận
c) Đo lường tăng trưởng doanh số bán hàng và lợi nhuận
d) Tăng giá liên tục
Đáp án: c) Đo lường tăng trưởng doanh số bán hàng và lợi nhuận

18. Tại sao chiến lược giá là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh tổng thể?
a) Giá ảnh hưởng đến lợi nhuận
b) Giá không quan trọng trong kinh doanh
c) Chỉ cần tăng giá để tạo lợi nhuận
d) Giá không liên quan đến khách hàng
Đáp án: a) Giá ảnh hưởng đến lợi nhuận

19. Chiến lược giá không nên cố gắng đạt được điều gì?
a) Tạo giá trị cho khách hàng
b) Tạo lợi nhuận
c) Thu hút khách hàng từ các thị trường khác
d) Giữ vững thương hiệu
Đáp án: a) Tạo giá trị cho khách hàng

20. Làm thế nào để đảm bảo chiến lược giá của bạn là bền vững?
a) Điều chỉnh giá hàng ngày
b) Đặt giá cố định
c) Tạo giá trị độc đáo
d) Thích nghi với biến đổi thị trường và khách hàng
Đáp án: d) Thích nghi với biến đổi thị trường và khách hàng

21. Chiến lược giá sáng tạo là gì?
a) Sao chép giá cả của đối thủ cạnh tranh
b) Sử dụng giá thấp để tiêu thụ cạnh tranh
c) Phát triển giá cả độc đáo để tạo giá trị cho khách hàng
d) Giảm giá sản phẩm hàng ngày
Đáp án: c) Phát triển giá cả độc đáo để tạo giá trị cho khách hàng

22. Khi nào nên xem xét việc điều chỉnh chiến lược giá của bạn?
a) Chỉ khi có thay đổi lớn trong sản phẩm
b) Thường xuyên, để phản ánh sự thay đổi trong thị trường và khách hàng
c) Chỉ khi đối thủ cạnh tranh thay đổi giá
d) Chỉ khi bạn muốn tăng lợi nhuận
Đáp án: b) Thường xuyên, để phản ánh sự thay đổi trong thị trường và khách hàng

23. Chiến lược giá không chỉ liên quan đến việc đặt giá sản phẩm mà còn đến:
a) Quảng cáo
b) Phân phối
c) Thiết kế sản phẩm
d) Tất cả các lựa chọn trên
Đáp án: d) Tất cả các lựa chọn trên

24. Làm thế nào để tối ưu hóa chiến lược giá của bạn?
a) Đặt giá sản phẩm rất thấp
b) Liên tục điều chỉnh giá
c) Không thay đổi giá bất kỳ lúc nào
d) Giữ nguyên giá sản phẩm cho tất cả đối tượng khách hàng
Đáp án: b) Liên tục điều chỉnh giá

25. Điều gì có thể xảy ra nếu bạn đặt giá sản phẩm quá thấp?
a) Tăng lợi nhuận
b) Thu hút nhiều khách hàng
c) Mất lợi nhuận và hỏng danh tiếng thương hiệu
d) Tạo dấu ấn thương hiệu mạnh mẽ
Đáp án: c) Mất lợi nhuận và hỏng danh tiếng thương hiệu

26. Tại sao phải xem xét sự cạnh tranh khi thiết lập chiến lược giá?
a) Để đảm bảo không bị sao chép
b) Để biết đối thủ cạnh tranh đang làm gì
c) Để tạo lợi nhuận cao
d) Để tạo giá trị cho khách hàng
Đáp án: b) Để biết đối thủ cạnh tranh đang làm gì

27. Tại sao nên phát triển nhiều tùy chọn giá trong chiến lược giá của bạn?
a) Để tạo dấu ấn thương hiệu
b) Để tạo cơ hội tăng trưởng doanh số bán hàng
c) Để giúp đối thủ cạnh tranh
d) Để giảm lợi nhuận
Đáp án: b) Để tạo cơ hội tăng trưởng doanh số bán hàng

Hi vọng rằng bài viết về Các câu hỏi trắc nghiệm về chiến lược giá (Kèm đáp án) đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đặt giá sản phẩm một cách hiệu quả và quan trọng trong kinh doanh. Chiến lược giá không chỉ đơn giản là việc đặt giá sản phẩm, mà còn liên quan đến cách bạn tạo giá trị cho khách hàng và đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hãy luôn thích nghi và thúc đẩy tăng trưởng thông qua chiến lược giá thông minh. Chúc bạn thành công trong kinh doanh của mình! YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790