Các từ viết tắt trong marketing nhất định phải biết!

Trong lĩnh vực tiếp thị ngày nay, Các từ viết tắt trong marketing không chỉ là những đoạn mã ngắn gọn mà còn là ngôn ngữ đặc trưng, kết nối và phản ánh tâm huyết của cộng đồng marketer. Những từ ngắn nhưng đầy sức mạnh này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian trong giao tiếp mà còn mang lại hiệu quả và sự sáng tạo cho mọi chiến lược tiếp thị. Chúng không chỉ là các từ ngắn viết tắt mà còn là chìa khóa mở ra thế giới rộng lớn của sự hiểu biết chuyên sâu về ngành này.

Các từ viết tắt trong marketing nhất định phải biết
Các từ viết tắt trong marketing nhất định phải biết

TVC (Television Commercials): Quảng cáo truyền hình

PR (Public Relations): Quan hệ công chúng

TA (Target Audience): Khách hàng mục tiêu

KOLS (Key Opinion Leader): Người có tầm ảnh hưởng

CTA (Call to action): Lời kêu gọi hành động từ khách hàng

KPI (Key Performance Indicator): Chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả

CR (Conversion rate): Tỷ lệ chuyển đổi

USP (Unique Selling Point) : Ưu thế sản phẩm

Ads (Advertising) : Quảng cáo.

00H(Out Of Home) : Quảng cáo ngoài trời.

POS (Point Of Sales) : Điểm bán lẻ.

POSM (Point Of Sales Metarials) :Vật phẩm quảng cáo tại điểm bán.

SEO (Search Engine Optimization): Tối mu website trên các công cụ tìm kiếm.

SEM (Search Engine Marketing) : Tiếp thị qua công cụ

PPC (Pay Per Click): Trả phi quảng cáo theo số lượng nhấp chuột vào quảng cáo.

CPC (Cost Per Click): Chi phí quảng cáo cho mỗi lần nhấp chuột của khách hàng.

CPA (Cost Per Acquisition): Chi phí quảng cáo cho mỗi hành động của khách hàng.

CTR (Click-through rate): Tỷ lệ nhấp chuột trên số lượt hiển thị của quảng cáo.

CPM (Cost Per Mille): Chi phi quảng cáo trên 1000 lần hiển thị quảng cáo.

CPD (Cost Per Duration): Chi phí quảng cáo dựa trên thời gian đăng quảng cáo.

B2B (Business To Business): Kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau.

B2C (Business to Customer): Kinh doanh giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng cuối cùng.

Việc nắm vững Các từ viết tắt trong marketing không chỉ là một kiến thức chuyên sâu mà còn là một yếu tố quyết định sự thành công trong ngành. Những từ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ giúp tối ưu hóa giao tiếp mà còn tạo ra một ngôn ngữ chung, nâng cao sự hiểu biết và tích cực đóng góp vào chiến lược tiếp thị toàn diện. YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *