420 bài tập trắc nghiệm Marketing căn bản [Kèm lời giải chi tiết]

Việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực marketing là quan trọng để thành công trong thế giới kinh doanh ngày nay. Để giúp bạn nắm vững kiến thức này, chúng tôi đã tổng hợp 420 bài tập trắc nghiệm về marketing căn bản, và dưới đây là lời giải chi tiết cho mỗi bài tập.

420 bài tập trắc nghiệm Marketing căn bản
420 bài tập trắc nghiệm Marketing căn bản

1. Marketing là gì?
a. Quảng cáo sản phẩm
b. Quá trình tạo ra giá trị cho khách hàng
c. Kỹ thuật bán hàng
d. Quản lý tài chính

Đáp án: b. Quá trình tạo ra giá trị cho khách hàng

2. 4P trong marketing gồm:
a. Product, Place, Promotion, People
b. Price, Product, Promotion, Place
c. Product, Price, Package, Place
d. People, Product, Price, Promotion

Đáp án: b. Price, Product, Promotion, Place

3. Mục tiêu chính của marketing là gì?
a. Tạo ra sản phẩm mới
b. Maximize lợi nhuận
c. Tạo giá trị cho khách hàng và thị trường
d. Phát triển công nghệ

Đáp án: c. Tạo giá trị cho khách hàng và thị trường

4. SWOT analysis trong marketing đánh giá:
a. Sức mạnh, Thái độ, Cơ hội, Trách nhiệm
b. Sức mạnh, Yếu điểm, Cơ hội, Rủi ro
c. Sáng tạo, Yếu điểm, Cơ hội, Thách thức
d. Sản phẩm, Yếu điểm, Cơ hội, Tiếp thị

Đáp án: b. Sức mạnh, Yếu điểm, Cơ hội, Rủi ro

5. Marketing Mix (Tổ hợp tiếp thị) là gì?
a. Sự kết hợp của cảm xúc và tình cảm trong tiếp thị
b. Sự kết hợp các yếu tố quyết định về sản phẩm, giá, quảng cáo, và điểm bán hàng
c. Sự kết hợp của nguồn lực tài chính và nhân lực
d. Sự kết hợp của chiến lược sản phẩm và dịch vụ

Đáp án: b. Sự kết hợp các yếu tố quyết định về sản phẩm, giá, quảng cáo, và điểm bán hàng

6. Phân tích mục tiêu thị trường (Market Segmentation) trong marketing là gì?
a. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ để xác định mục tiêu tiếp thị
b. Tạo một thị trường tổng hợp để thu hút nhiều người mua hơn
c. Phân biệt thị trường thành phân đoạn lớn để thuận tiện quảng cáo
d. Không quan trọng trong chiến lược tiếp thị

Đáp án: a. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ để xác định mục tiêu tiếp thị

7. “Nghiên cứu thị trường” (Market Research) là gì?
a. Tiếp thị sản phẩm
b. Quảng cáo trực tuyến
c. Thu thập và phân tích thông tin về thị trường và khách hàng
d. Phát triển sản phẩm mới

Đáp án: c. Thu thập và phân tích thông tin về thị trường và khách hàng

8. Marketing quốc tế liên quan đến gì?
a. Tiếp thị và quảng cáo chỉ trong một quốc gia
b. Tiếp thị và quảng cáo trên toàn thế giới
c. Tiếp thị và quảng cáo trên thị trường quốc tế
d. Tiếp thị và quảng cáo chỉ trong khu vực xuyên biên giới

Đáp án: c. Tiếp thị và quảng cáo trên thị trường quốc tế

9. Làm thế nào công cụ CRM (Customer Relationship Management) hỗ trợ marketing?
a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ
b. Phân tích dữ liệu thị trường
c. Quảng cáo trực tuyến
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ

10. Làm thế nào công cụ CRM (Customer Relationship Management) hỗ trợ marketing?
a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ
b. Phân tích dữ liệu thị trường
c. Quảng cáo trực tuyến
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ

11. Marketing nội dung (Content Marketing) là gì?
a. Quảng cáo sản phẩm bằng nội dung văn bản
b. Tạo và chia sẻ nội dung giá trị để thu hút và gắn kết với khách hàng
c. Quảng cáo trực tuyến thông qua mạng xã hội
d. Tiếp thị trực tuyến qua nội dung video

Đáp án: b. Tạo và chia sẻ nội dung giá trị để thu hút và gắn kết với khách hàng

12. Làm thế nào công cụ Google Analytics hỗ trợ marketing trực tuyến?
a. Quản lý quan hệ với khách hàng
b. Theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch tiếp thị trực tuyến
c. Tạo nội dung quảng cáo
d. Xây dựng trang web

Đáp án: b. Theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch tiếp thị trực tuyến

13. Chiến lược tạo và quản lý quan hệ với khách hàng dựa trên việc xây dựng lòng tin và cung cấp giá trị được gọi là:
a. Quảng cáo
b. Tiếp thị đa cấp
c. Tiếp thị nội dung
d. Tiếp thị quan hệ

Đáp án: d. Tiếp thị quan hệ

14. Nền tảng nào thường được sử dụng để xây dựng và quản lý trang web trong marketing trực tuyến?
a. Microsoft Excel
b. Facebook
c. WordPress
d. Google Drive

Đáp án: c. WordPress

15. Làm thế nào quảng cáo trả tiền theo mô hình CPC (Cost Per Click) hoạt động?
a. Quảng cáo chỉ trả tiền khi người xem thực hiện mua sắm
b. Quảng cáo trả tiền dựa trên số lần người xem và tương tác
c. Quảng cáo trả tiền dựa trên số lần người xem nhấn vào quảng cáo
d. Quảng cáo chỉ trả tiền khi người xem mua sản phẩm

Đáp án: c. Quảng cáo trả tiền dựa trên số lần người xem nhấn vào quảng cáo

16. “Influencer marketing” là gì?
a. Quảng cáo trực tuyến thông qua tài khoản người nổi tiếng
b. Quảng cáo bằng cách thúc đẩy tin đồn
c. Tiếp thị đa cấp thông qua mạng xã hội
d. Tiếp thị bằng cách tạo những video hài hước

Đáp án: a. Quảng cáo trực tuyến thông qua tài khoản người nổi tiếng

17. Câu nào dưới đây liên quan đến phát triển chiến lược tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ?
a. Xây dựng trang web
b. Xây dựng thương hiệu
c. Nghiên cứu thị trường
d. Quảng cáo trực tuyến

Đáp án: c. Nghiên cứu thị trường

18. Marketing chi phí hiệu quả (Cost-effective Marketing) liên quan đến:
a. Tiết kiệm tiền trong tài chính công ty
b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị
c. Tạo một chiến dịch tiếp thị đắt tiền
d. Tìm cách tăng giá sản phẩm

Đáp án: b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị

19. Chuỗi cung ứng (Supply Chain) trong marketing liên quan đến gì?
a. Quy trình sản xuất sản phẩm
b. Quản lý dự án tiếp thị
c. Quá trình từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: c. Quá trình từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng

20. Nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của một nhóm người cụ thể, điều này được gọi là:
a. Tiếp thị đa cấp
b. Tiếp thị quan hệ
c. Tiếp thị đối tượng
d. Tiếp thị quyền riêng tư

Đáp án: c. Tiếp thị đối tượng

21. Làm thế nào một doanh nghiệp có thể xác định đối tượng mục tiêu (target audience) cho chiến dịch tiếp thị của họ?
a. Chọn ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng
b. Phân tích dữ liệu thị trường và thông tin về khách hàng tiềm năng
c. Quảng cáo rộng rãi để thu hút nhiều người
d. Sử dụng cảm hứng cá nhân

Đáp án: b. Phân tích dữ liệu thị trường và thông tin về khách hàng tiềm năng

22. Khi một doanh nghiệp chia sẻ một phần lợi nhuận với các thành viên trong hệ thống tiếp thị đa cấp, điều này được gọi là:
a. Tiếp thị đối tượng
b. Tiếp thị quan hệ
c. Tiếp thị đa cấp
d. Tiếp thị mạng xã hội

Đáp án: c. Tiếp thị đa cấp

23.Mục tiêu của quảng cáo là:
a. Thúc đẩy doanh số bán hàng
b. Tạo ra nội dung thú vị
c. Gây ấn tượng mạnh mẽ
d. Tăng tỉ lệ click vào quảng cáo

Đáp án: a. Thúc đẩy doanh số bán hàng

24. Sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua mạng xã hội được gọi là:
a. Marketing nội dung
b. Quảng cáo trực tuyến
c. Tiếp thị đa cấp
d. Tiếp thị mạng xã hội

Đáp án: d. Tiếp thị mạng xã hội

25. “Call to action” (CTA) trong marketing là gì?
a. Lời kêu gọi người xem thực hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng
b. Chiến dịch quảng cáo trực tuyến
c. Phân tích dữ liệu thị trường
d. Tạo và chia sẻ nội dung giá trị

Đáp án: a. Lời kêu gọi người xem thực hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng

26. Nguyên tắc Pareto, còn được gọi là “Quy tắc 80/20,” áp dụng cho marketing như thế nào?
a. 80% lợi nhuận đến từ 20% khách hàng
b. 80% thời gian dành cho 20% công việc quan trọng
c. 80% chi phí quảng cáo dành cho 20% thị trường tiềm năng
d. 80% sản phẩm bán được đến từ 20% kênh phân phối

Đáp án: a. 80% lợi nhuận đến từ 20% khách hàng

27. Chế độ “Email marketing” trong tiếp thị liên quan đến gì?
a. Quảng cáo sản phẩm qua email
b. Gửi hàng ngày email cá nhân cho tất cả khách hàng
c. Sử dụng email làm phương tiện duy nhất để quảng cáo
d. Gửi email cho hàng triệu người mà không cần sự cho phép

Đáp án: a. Quảng cáo sản phẩm qua email

28. Phân tích SWOT trong marketing đánh giá:
a. Sức mạnh, Sự đoàn kết, Cơ hội, Thủy chung
b. Sức mạnh, Yếu điểm, Cơ hội, Trách nhiệm
c. Sáng tạo, Yếu điểm, Cơ hội, Thách thức
d. Sản phẩm, Yếu điểm, Cơ hội, Tiếp thị

Đáp án: b. Sức mạnh, Yếu điểm, Cơ hội, Trách nhiệm

29. Làm thế nào “Word of Mouth” (lời đồn) có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp?
a. Không có ảnh hưởng nếu không có quảng cáo
b. Làm cho doanh nghiệp phụ thuộc vào phương tiện truyền thông truyền thống
c. Làm cho doanh nghiệp phụ thuộc vào lời đồn từ khách hàng
d. Làm cho doanh nghiệp không cần phải quảng cáo

Đáp án: c. Làm cho doanh nghiệp phụ thuộc vào lời đồn từ khách hàng

30. Mục tiêu chính của việc xây dựng thương hiệu là gì?
a. Tạo nhiều sản phẩm mới
b. Tạo lợi nhuận lớn
c. Xây dựng hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp
d. Quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ

Đáp án: c. Xây dựng hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp

31. Làm thế nào công cụ Google AdWords hỗ trợ marketing trực tuyến?
a. Xây dựng trang web
b. Theo dõi hiệu suất quảng cáo trực tuyến
c. Quản lý quan hệ với khách hàng
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: b. Theo dõi hiệu suất quảng cáo trực tuyến

32. Tiếp thị quan hệ (Relationship Marketing) nhấn mạnh vào việc gì?
a. Xây dựng quan hệ lâu dài và tương tác với khách hàng
b. Quảng cáo rộng rãi để thu hút nhiều người
c. Tiếp thị thông qua mạng xã hội
d. Tạo nhiều sản phẩm mới

Đáp án: a. Xây dựng quan hệ lâu dài và tương tác với khách hàng

33. “Call to action” (CTA) trong marketing là gì?
a. Lời kêu gọi người xem thực hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng
b. Chiến dịch quảng cáo trực tuyến
c. Phân tích dữ liệu thị trường
d. Tạo và chia sẻ nội dung giá trị

Đáp án: a. Lời kêu gọi người xem thực hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng

34. Phân đoạn thị trường (Market Segmentation) trong marketing là gì?
a. Tạo ra thị trường mới để tiếp thị
b. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ để xác định mục tiêu tiếp thị
c. Phân loại các sản phẩm thành từng loại
d. Tổng hợp thị trường thành một đối tượng lớn để tiếp thị

Đáp án: b. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ để xác định mục tiêu tiếp thị

35. Sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua mạng xã hội được gọi là:
a. Marketing nội dung
b. Quảng cáo trực tuyến
c. Tiếp thị đa cấp
d. Tiếp thị mạng xã hội

Đáp án: d. Tiếp thị mạng xã hội

36. Làm thế nào quảng cáo trả tiền theo mô hình CPC (Cost Per Click) hoạt động?
a. Quảng cáo chỉ trả tiền khi người xem thực hiện mua sắm
b. Quảng cáo trả tiền dựa trên số lần người xem và tương tác
c. Quảng cáo trả tiền dựa trên số lần người xem nhấn vào quảng cáo
d. Quảng cáo chỉ trả tiền khi người xem mua sản phẩm

Đáp án: c. Quảng cáo trả tiền dựa trên số lần người xem nhấn vào quảng cáo

37. “Influencer marketing” là gì?
a. Quảng cáo trực tuyến thông qua tài khoản người nổi tiếng
b. Quảng cáo bằng cách thúc đẩy tin đồn
c. Tiếp thị đa cấp thông qua mạng xã hội
d. Tiếp thị bằng cách tạo những video hài hước

Đáp án: a. Quảng cáo trực tuyến thông qua tài khoản người nổi tiếng

38. Nguyên tắc Pareto, còn được gọi là “Quy tắc 80/20,” áp dụng cho marketing như thế nào?
a. 80% lợi nhuận đến từ 20% khách hàng
b. 80% thời gian dành cho 20% công việc quan trọng
c. 80% chi phí quảng cáo dành cho 20% thị trường tiềm năng
d. 80% sản phẩm bán được đến từ 20% kênh phân phối

Đáp án: a. 80% lợi nhuận đến từ 20% khách hàng

39. Mục tiêu của quảng cáo là:
a. Thúc đẩy doanh số bán hàng
b. Tạo ra nội dung thú vị
c. Gây ấn tượng mạnh mẽ
d. Tăng tỉ lệ click vào quảng cáo

Đáp án: a. Thúc đẩy doanh số bán hàng

40. Làm thế nào công cụ CRM (Customer Relationship Management) hỗ trợ marketing?
a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ
b. Phân tích dữ liệu thị trường
c. Quảng cáo trực tuyến
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ

41. Marketing chi phí hiệu quả (Cost-effective Marketing) liên quan đến:
a. Tiết kiệm tiền trong tài chính công ty
b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị
c. Tạo một chiến dịch tiếp thị đắt tiền
d. Tìm cách tăng giá sản phẩm

Đáp án: b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị

42. Chuỗi cung ứng (Supply Chain) trong marketing liên quan đến gì?
a. Quy trình sản xuất sản phẩm
b. Quản lý dự án tiếp thị
c. Quá trình từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: c. Quá trình từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng

43. Nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của một nhóm người cụ thể, điều này được gọi là:
a. Tiếp thị đa cấp
b. Tiếp thị quan hệ
c. Tiếp thị đối tượng
d. Tiếp thị quyền riêng tư

Đáp án: c. Tiếp thị đối tượng

44. Làm thế nào một doanh nghiệp có thể xác định đối tượng mục tiêu (target audience) cho chiến dịch tiếp thị của họ?
a. Chọn ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng
b. Phân tích dữ liệu thị trường và thông tin về khách hàng tiềm năng
c. Quảng cáo rộng rãi để thu hút nhiều người
d. Sử dụng cảm hứng cá nhân

Đáp án: b. Phân tích dữ liệu thị trường và thông tin về khách hàng tiềm năng

45. Khi một doanh nghiệp chia sẻ một phần lợi nhuận với các thành viên trong hệ thống tiếp thị đa cấp, điều này được gọi là:
a. Tiếp thị đối tượng
b. Tiếp thị quan hệ
c. Tiếp thị đa cấp
d. Tiếp thị mạng xã hội

Đáp án: c. Tiếp thị đa cấp

46. Sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua mạng xã hội được gọi là:
a. Marketing nội dung
b. Quảng cáo trực tuyến
c. Tiếp thị đa cấp
d. Tiếp thị mạng xã hội

Đáp án: d. Tiếp thị mạng xã hội

47. Làm thế nào công cụ Google Analytics hỗ trợ marketing trực tuyến?
a. Xây dựng trang web
b. Theo dõi hiệu suất quảng cáo trực tuyến
c. Quản lý quan hệ với khách hàng
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: b. Theo dõi hiệu suất quảng cáo trực tuyến

48. Marketing chi phí hiệu quả (Cost-effective Marketing) liên quan đến:
a. Tiết kiệm tiền trong tài chính công ty
b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị
c. Tạo một chiến dịch tiếp thị đắt tiền
d. Tìm cách tăng giá sản phẩm

Đáp án: b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị

49. Chuỗi cung ứng (Supply Chain) trong marketing liên quan đến gì?
a. Quy trình sản xuất sản phẩm
b. Quản lý dự án tiếp thị
c. Quá trình từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: c. Quá trình từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng

50. Nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của một nhóm người cụ thể, điều này được gọi là:
a. Tiếp thị đa cấp
b. Tiếp thị quan hệ
c. Tiếp thị đối tượng
d. Tiếp thị quyền riêng tư

Đáp án: c. Tiếp thị đối tượng

51. Làm thế nào một doanh nghiệp có thể xác định đối tượng mục tiêu (target audience) cho chiến dịch tiếp thị của họ?
a. Chọn ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng
b. Phân tích dữ liệu thị trường và thông tin về khách hàng tiềm năng
c. Quảng cáo rộng rãi để thu hút nhiều người
d. Sử dụng cảm hứng cá nhân

Đáp án: b. Phân tích dữ liệu thị trường và thông tin về khách hàng tiềm năng

Việc nắm vững những kiến thức căn bản về marketing là một phần quan trọng để thành công trong lĩnh vực này. Hy vọng rằng 420 bài tập trắc nghiệm và lời giải chi tiết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên tắc và quy trình tiếp thị. Hãy luôn cập nhật kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế để đạt được sự thành công trong kinh doanh của bạn. Chúc bạn may mắn! YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *