Bài tập nghiên cứu marketing có đáp án

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ “nghiên cứu marketing,” đúng không? Đó là một phần quan trọng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ thị trường của mình và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn “Bài tập nghiên cứu marketing.” Bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghiên cứu marketing của mình và cung cấp đáp án để bạn có thể tự kiểm tra và nắm vững kiến thức.

Bài tập nghiên cứu marketing có đáp án
Bài tập nghiên cứu marketing có đáp án

Bài tập trắc nghiệm nghiên cứu marketing

1. Nghiên cứu thị trường là gì?
a. Tìm hiểu về ngành công nghiệp
b. Thu thập dữ liệu về thị trường và khách hàng
c. Phân tích dữ liệu tài chính
d. Xây dựng sản phẩm mới

Đáp án: b. Thu thập dữ liệu về thị trường và khách hàng

2. Mục tiêu chính của nghiên cứu marketing là gì?
a. Tìm hiểu về lịch sử của công ty
b. Phát triển chiến lược tiếp thị
c. Xác định cơ hội kinh doanh
d. Xây dựng quảng cáo đầy màu sắc

Đáp án: c. Xác định cơ hội kinh doanh

3. Mục đích chính của việc phân tích SWOT là gì?
a. Đánh giá hiệu suất tài chính
b. Xác định cơ hội và thách thức
c. Tạo nội dung tiếp thị
d. Xây dựng quảng cáo độc đáo

Đáp án: b. Xác định cơ hội và thách thức

4. Phân đoạn thị trường (Market Segmentation) trong nghiên cứu marketing là gì?
a. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ
b. Xác định thị trường tiềm năng
c. Tạo ra sản phẩm mới
d. Quảng cáo trực tuyến

Đáp án: a. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ

5. Dữ liệu chính trong nghiên cứu marketing bao gồm:
a. Số tiền công ty kiếm được
b. Thị trường mục tiêu và thông tin về khách hàng
c. Những sản phẩm mới
d. Báo cáo tài chính

Đáp án: b. Thị trường mục tiêu và thông tin về khách hàng

6. Tại sao quảng cáo trực tuyến thường được ưa chuộng trong nghiên cứu marketing hiện đại?
a. Nó rẻ hơn
b. Dễ đo lường hiệu suất
c. Chỉ cần ít công sức
d. Hiệu quả hơn quảng cáo truyền thống

Đáp án: b. Dễ đo lường hiệu suất

7. “Lời kêu gọi hành động” (Call to Action) trong nghiên cứu marketing là gì?
a. Lời kêu gọi khách hàng gọi điện thoại
b. Lời kêu gọi người xem thực hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng
c. Lời kêu gọi viết báo cáo
d. Lời kêu gọi chia sẻ trên mạng xã hội

Đáp án: b. Lời kêu gọi người xem thực hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng

8. Phân tích PESTEL trong nghiên cứu marketing đánh giá:
a. Tài chính, Khoa học, Kỹ thuật, Xã hội, Tình trạng môi trường, Pháp lý
b. Sức mạnh, Yếu điểm, Cơ hội, Thách thức, Môi trường, Luật pháp
c. Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Môi trường, Pháp luật
d. Sức mạnh, Sự đoàn kết, Cơ hội, Thành tựu, Môi trường, Luật lệ

Đáp án: c. Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Môi trường, Pháp luật

9. Marketing chi phí hiệu quả (Cost-effective Marketing) liên quan đến:
a. Tiết kiệm tiền trong tài chính công ty
b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị
c. Tạo một chiến dịch tiếp thị đắt tiền
d. Tăng tỉ lệ click vào quảng cáo

Đáp án: b. Sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhưng hiệu quả trong tiếp thị

10. Tầm quan trọng của tương tác khách hàng trong nghiên cứu marketing là gì?
a. Không quan trọng
b. Quan trọng nhưng không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
c. Giúp xây dựng quảng cáo độc đáo
d. Giúp xây dựng quan hệ lâu dài và tạo sự trung thực của khách hàng

Đáp án: d. Giúp xây dựng quan hệ lâu dài và tạo sự trung thực của khách hàng

11. Làm thế nào công cụ CRM (Customer Relationship Management) hỗ trợ nghiên cứu marketing?
a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ
b. Phân tích dữ liệu thị trường
c. Quảng cáo trực tuyến
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: a. Quản lý quan hệ với khách hàng và thông tin của họ

12. Tầm quan trọng của việc tạo nội dung tiếp thị trong nghiên cứu marketing là gì?
a. Không quan trọng
b. Chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp lớn
c. Giúp xây dựng quảng cáo sáng tạo
d. Giúp cung cấp giá trị cho khách hàng, xây dựng thương hiệu và tạo sự tin tưởng

Đáp án: d. Giúp cung cấp giá trị cho khách hàng, xây dựng thương hiệu và tạo sự tin tưởng

13. Làm thế nào nghiên cứu thị trường giúp xác định cơ hội kinh doanh?
a. Không giúp
b. Giúp tìm hiểu về lịch sử công ty
c. Giúp xác định thị trường tiềm năng và nhu cầu của khách hàng
d. Giúp viết báo cáo tài chính

Đáp án: c. Giúp xác định thị trường tiềm năng và nhu cầu của khách hàng

14. Tại sao việc đo lường hiệu suất quảng cáo trực tuyến quan trọng trong nghiên cứu marketing?
a. Không quan trọng
b. Giúp kiểm tra cơ hội kinh doanh
c. Giúp tiết kiệm tiền
d. Giúp xác định hiệu quả của chiến dịch tiếp thị và điều chỉnh nó

Đáp án: d. Giúp xác định hiệu quả của chiến dịch tiếp thị và điều chỉnh nó

15. Phân tích SWOT làm gì trong nghiên cứu marketing?
a. Xác định sức mạnh và yếu điểm của đối thủ cạnh tranh
b. Xác định cơ hội và thách thức nội bộ và ngoại bộ
c. Xác định lợi ích của sản phẩm
d. Xác định đối tượng mục tiêu

Đáp án: b. Xác định cơ hội và thách thức nội bộ và ngoại bộ

16. Tại sao tiếp thị đa cấp được coi là một hình thức tiếp thị trong nghiên cứu marketing?
a. Không phải là hình thức tiếp thị
b. Chỉ dành cho doanh nghiệp lớn
c. Doanh nghiệp trả tiền cho người tiếp thị để kêu gọi hành động
d. Doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận với thành viên trong hệ thống tiếp thị

Đáp án: d. Doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận với thành viên trong hệ thống tiếp thị

17. Tầm quan trọng của phân tích PESTEL trong nghiên cứu marketing là gì?
a. Không quan trọng
b. Giúp xác định sức mạnh và yếu điểm của doanh nghiệp
c. Giúp xác định cơ hội và thách thức từ môi trường xung quanh
d. Giúp xây dựng quảng cáo sáng tạo

Đáp án: c. Giúp xác định cơ hội và thách thức từ môi trường xung quanh**

18. Phân đoạn thị trường trong nghiên cứu marketing liên quan đến việc gì?
a. Tạo ra sản phẩm mới
b. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ dựa trên đặc điểm chung của khách hàng
c. Tạo quảng cáo truyền thống
d. Phân tích tài chính

Đáp án: b. Chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ dựa trên đặc điểm chung của khách hàng

19. Làm thế nào công cụ Google Analytics hỗ trợ nghiên cứu marketing?
a. Xây dựng trang web
b. Theo dõi hiệu suất quảng cáo trực tuyến
c. Quản lý quan hệ với khách hàng
d. Tạo nội dung tiếp thị

Đáp án: b. Theo dõi hiệu suất quảng cáo trực tuyến

20. Mục tiêu chính của việc nghiên cứu thị trường là gì?
a. Tìm hiểu về lịch sử của doanh nghiệp
b. Phát triển chiến lược tiếp thị
c. Xác định cơ hội kinh doanh
d. Xây dựng sản phẩm mới

Đáp án: c. Xác định cơ hội kinh doanh

Bài tập tự luận nghiên cứu marketing

Bài tập 1: Hãy trình bày các bước tiến hành nghiên cứu marketing?

Đáp án:

Quá trình nghiên cứu marketing bao gồm các bước sau:

 1. Xác định vấn đề nghiên cứu: Bước đầu tiên của quá trình nghiên cứu marketing là xác định vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu là một câu hỏi hoặc một vấn đề mà doanh nghiệp cần giải quyết thông qua nghiên cứu.
 1. Nghiên cứu sơ bộ: Sau khi xác định vấn đề nghiên cứu, doanh nghiệp cần thực hiện nghiên cứu sơ bộ để thu thập thông tin ban đầu về vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu sơ bộ có thể được thực hiện thông qua các phương pháp như phỏng vấn chuyên gia, khảo sát nhanh,…
 1. Thiết kế nghiên cứu: Dựa trên kết quả nghiên cứu sơ bộ, doanh nghiệp cần thiết kế nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu bao gồm việc xác định mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, mẫu nghiên cứu,…
 1. Thu thập dữ liệu: Dựa trên thiết kế nghiên cứu, doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu. Dữ liệu có thể được thu thập thông qua các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn, quan sát,…
 1. Phân tích dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu để giải quyết vấn đề nghiên cứu. Phân tích dữ liệu có thể được thực hiện thông qua các phương pháp thống kê.
 1. Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu: Cuối cùng, doanh nghiệp cần trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cần được trình bày một cách rõ ràng, súc tích và dễ hiểu.

Bài tập 2: Phân biệt nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng?

Đáp án:

Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là hai phương pháp nghiên cứu marketing phổ biến.

Nghiên cứu định tính

 • Mục tiêu: Thu thập dữ liệu định tính, không thể đo lường bằng số.
 • Phương pháp: Phỏng vấn, thảo luận nhóm, quan sát,…
 • Ưu điểm: Tìm hiểu sâu sắc về hành vi, thái độ, ý kiến của khách hàng.
 • Nhược điểm: Khó tổng quát hóa kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu định lượng

 • Mục tiêu: Thu thập dữ liệu định lượng, có thể đo lường bằng số.
 • Phương pháp: Khảo sát, bảng câu hỏi,…
 • Ưu điểm: Có thể tổng quát hóa kết quả nghiên cứu.
 • Nhược điểm: Khó tìm hiểu sâu sắc về hành vi, thái độ, ý kiến của khách hàng.

Bài tập 3: Mối quan hệ giữa nghiên cứu marketing và hoạch định marketing?

Đáp án:

Nghiên cứu marketing và hoạch định marketing là hai hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu marketing cung cấp thông tin, dữ liệu cho hoạch định marketing. Hoạch định marketing sử dụng thông tin, dữ liệu từ nghiên cứu marketing để xây dựng các chiến lược marketing phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Cụ thể, nghiên cứu marketing giúp doanh nghiệp:

 • Xác định thị trường mục tiêu
 • Phân tích nhu cầu và mong muốn của khách hàng
 • Đánh giá đối thủ cạnh tranh
 • Đánh giá sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp
 • Xác định mục tiêu marketing
 • Xây dựng các chiến lược marketing

Hoạch định marketing sử dụng thông tin, dữ liệu từ nghiên cứu marketing để:

 • Xác định mục tiêu marketing
 • Xây dựng các chiến lược marketing
 • Lập kế hoạch marketing
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả marketing

Vì vậy, doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu marketing để có được thông tin, dữ liệu chính xác, từ đó xây dựng các chiến lược marketing hiệu quả.

Bài tập 4: Hãy nghiên cứu và phân tích tầm quan trọng của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong chiến dịch tiếp thị của các doanh nghiệp. Hãy trình bày cách các doanh nghiệp có thể tận dụng hiệu quả phương tiện truyền thông xã hội để tạo mối quan hệ với khách hàng và tăng cường thương hiệu.

Trả lời:

Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một phần quan trọng của chiến dịch tiếp thị của các doanh nghiệp trong thời đại số hóa. Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội có tầm quan trọng không thể bỏ qua trong việc tạo mối quan hệ với khách hàng và tăng cường thương hiệu. Dưới đây là một số cách mà các doanh nghiệp có thể tận dụng hiệu quả phương tiện truyền thông xã hội:

 1. Tạo mối quan hệ cộng đồng: Các doanh nghiệp có thể sử dụng các nền tảng xã hội như Facebook, Instagram, và Twitter để tạo ra một môi trường cộng đồng cho khách hàng. Bằng cách chia sẻ thông tin, tương tác với bình luận và phản hồi các câu hỏi, họ xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng.
 2. Tạo nội dung giá trị: Cung cấp nội dung hữu ích và thú vị trên các nền tảng xã hội giúp thu hút và giữ chân khách hàng. Các doanh nghiệp có thể sử dụng blog, video, hình ảnh và bài viết để chia sẻ kiến thức, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, và tạo nội dung gây quan tâm.
 3. Chăm sóc khách hàng: Phương tiện truyền thông xã hội cung cấp cơ hội để tương tác trực tiếp với khách hàng. Các doanh nghiệp có thể sử dụng nền tảng này để giải quyết yêu cầu và phàn nàn của khách hàng, cung cấp hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, và tạo sự thân thiện.
 4. Quảng cáo mục tiêu: Các nền tảng xã hội cho phép doanh nghiệp tạo các chiến dịch quảng cáo mục tiêu đối với các đối tượng cụ thể dựa trên đặc điểm như độ tuổi, giới tính, sở thích, và địa lý. Điều này giúp tiết kiệm nguồn lực tiếp thị và tăng hiệu suất chiến dịch.
 5. Lấy ý kiến phản hồi: Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để lấy ý kiến phản hồi từ khách hàng. Họ có thể cung cấp ý kiến, đánh giá, và đề xuất, giúp doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Trong tổng thể, việc tận dụng hiệu quả phương tiện truyền thông xã hội giúp các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng, tạo thương hiệu, và tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị. Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để tạo và duy trì sự kết nối với khách hàng trong thời đại số hóa.

Hãy luôn nhớ rằng nghiên cứu marketing không chỉ là một quá trình mà còn là một công cụ quan trọng giúp bạn xây dựng cơ sở thông tin cần thiết để đạt được thành công trong kinh doanh. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện việt ngữ Bài tập nghiên cứu marketing có đáp án và áp dụng kiến thức này vào thực tế! YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *