Bài tập marketing căn bản Chương 2: Môi trường marketing

Chào mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ đào sâu vào Bài tập marketing căn bản Chương 2: Môi trường marketing. Đây là bước quan trọng trong hành trình chinh phục lĩnh vực marketing, nơi bạn sẽ học cách thích nghi và phát triển trong môi trường thay đổi liên tục. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề thú vị này và cung cấp một số gợi ý quý báu.

Bài tập marketing căn bản Chương 2 Môi trường marketing
Bài tập marketing căn bản Chương 2 Môi trường marketing

1. Môi trường marketing bao gồm những yếu tố nào?
a) Yếu tố nội bộ và yếu tố bên ngoài
b) Chỉ yếu tố nội bộ
c) Chỉ yếu tố bên ngoài
d) Yếu tố kỹ thuật

Đáp án: a) Yếu tố nội bộ và yếu tố bên ngoài

2. Yếu tố nào sau đây thuộc về môi trường nhiệt đới trong môi trường marketing?
a) Văn hóa và giáo dục
b) Pháp luật và quy định
c) Thời tiết và địa lý
d) Cả a) và b)

Đáp án: c) Thời tiết và địa lý

3. Đâu không phải là một yếu tố trong môi trường nhiệt đới?
a) Thời tiết và địa lý
b) Văn hóa và giáo dục
c) Pháp luật và quy định
d) Cả a) và b)

Đáp án: d) Cả a) và b)

4. Yếu tố nào sau đây thuộc về môi trường xã hội trong môi trường marketing?
a) Tăng trưởng kinh tế
b) Nhóm nhân khẩu học và tầm nhìn
c) Cơ cấu dân số
d) Cả a) và b)

Đáp án: d) Cả a) và b)

5. Môi trường marketing thay đổi liên tục. Điều này đúng hay sai?
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: a) Đúng

6. Môi trường marketing có thể ảnh hưởng đến quá trình kế hoạch và thiết kế chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Điều này đúng hay sai?
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: a) Đúng

7. Yếu tố nào trong môi trường marketing có thể đề cập đến nguồn cung ứng, nhà cung cấp và phân phối sản phẩm?
a) Môi trường kinh tế
b) Môi trường xã hội
c) Môi trường hợp pháp
d) Môi trường công nghệ

Đáp án: a) Môi trường kinh tế

8. Môi trường văn hóa và giáo dục có thể ảnh hưởng đến lựa chọn màu sắc, thiết kế sản phẩm và quảng cáo của doanh nghiệp. Điều này đúng hay sai?
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: a) Đúng

9. Yếu tố nào sau đây không thuộc về môi trường kinh tế?
a) Thu nhập dân cư
b) Tỷ lệ thất nghiệp
c) Mức độ cạnh tranh
d) Văn hóa và giáo dục

Đáp án: d) Văn hóa và giáo dục

10. Quy định và luật pháp liên quan đến quảng cáo và bảo vệ người tiêu dùng thuộc về yếu tố nào trong môi trường marketing?
a) Môi trường kinh tế
b) Môi trường xã hội
c) Môi trường công nghệ
d) Môi trường hợp pháp

Đáp án: d) Môi trường hợp pháp

11. Đâu là một ví dụ về yếu tố trong môi trường công nghệ?
a) Thời tiết và địa lý
b) Sự phát triển của Internet
c) Nhóm nhân khẩu học
d) Tăng trưởng kinh tế

Đáp án: b) Sự phát triển của Internet

12. Các yếu tố trong môi trường marketing thường không thay đổi theo thời gian. Điều này đúng hay sai?
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: b) Sai

13. Yếu tố nào sau đây không phụ thuộc vào môi trường marketing?
a) Quyết định lương của CEO
b) Biến động giá vàng
c) Xu hướng thị trường
d) Sự phát triển của công nghệ

Đáp án: a) Quyết định lương của CEO

14. Môi trường marketing là một yếu tố tĩnh trong quá trình quyết định tiếp thị. Điều này đúng hay sai?
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: b) Sai

15. Môi trường marketing ảnh hưởng đến doanh nghiệp thông qua việc ảnh hưởng đến:
a) Cơ cấu dân số
b) Quyết định chiến lược tiếp thị
c) Pháp luật và quy định
d) Tất cả các phương án trên

Đáp án: b) Quyết định chiến lược tiếp thị

16. Sự biến đổi trong môi trường marketing có thể tạo cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Điều này đúng hay sai?
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: a) Đúng

17. Môi trường marketing không bao gồm yếu tố nào sau đây?
a) Môi trường xã hội
b) Môi trường văn hóa
c) Môi trường hợp pháp
d) Môi trường nhiệt đới

Đáp án: d) Môi trường nhiệt đới

18. Môi trường marketing có thể ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp thông qua:
a) Thay đổi sản phẩm và dịch vụ
b) Lựa chọn kênh phân phối
c) Quyết định giá cả
d) Tất cả các phương án trên

Đáp án: d) Tất cả các phương án trên

19. Yếu tố nào trong môi trường marketing liên quan đến sự phát triển của công nghệ và sáng tạo?
a) Môi trường kinh tế
b) Môi trường hợp pháp
c) Môi trường công nghệ
d) Môi trường văn hóa

Đáp án: c) Môi trường công nghệ

20. Môi trường marketing không có sự ảnh hưởng nào đến doanh nghiệp.
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: b) Sai

21. Môi trường marketing là một phần quan trọng của quá trình quyết định tiếp thị của doanh nghiệp vì nó:
a) Luôn ổn định và không thay đổi
b) Không ảnh hưởng đến sản phẩm và dịch vụ
c) Cung cấp thông tin về cơ hội và rủi ro
d) Chỉ liên quan đến việc thiết kế sản phẩm

Đáp án: c) Cung cấp thông tin về cơ hội và rủi ro

22. Yếu tố nào trong môi trường marketing liên quan đến thu nhập, giá cả và tình hình kinh tế chung?
a) Môi trường kinh tế
b) Môi trường hợp pháp
c) Môi trường xã hội
d) Môi trường văn hóa

Đáp án: a) Môi trường kinh tế

23. Môi trường marketing không bao gồm yếu tố nào sau đây?
a) Môi trường xã hội
b) Môi trường văn hóa
c) Môi trường kinh tế
d) Môi trường chính trị

Đáp án: d) Môi trường chính trị

24. Thay đổi trong môi trường marketing có thể ảnh hưởng đến:
a) Chiến lược tiếp thị
b) Quyết định lương của nhân viên
c) Thành tích thể thao
d) Tất cả các phương án trên

Đáp án: a) Chiến lược tiếp thị

25. Môi trường marketing không thay đổi theo thời gian và không có ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: b) Sai

26. Yếu tố nào sau đây không phải là một phần của môi trường marketing?
a) Thị trường tiêu dùng
b) Môi trường tự nhiên
c) Đội ngũ nhân viên
d) Môi trường văn hóa

Đáp án: c) Đội ngũ nhân viên

27. Môi trường marketing không ảnh hưởng đến việc quảng cáo và tiếp thị của doanh nghiệp.
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: b) Sai

28. Yếu tố nào trong môi trường marketing đề cập đến những yếu tố tự nhiên như thiên tai, môi trường và tài nguyên?
a) Môi trường hợp pháp
b) Môi trường tự nhiên
c) Môi trường kinh tế
d) Môi trường xã hội

Đáp án: b) Môi trường tự nhiên

29. Môi trường marketing không thay đổi và luôn ổn định.
a) Đúng
b) Sai

Đáp án: b) Sai

30. Môi trường marketing có thể tạo ra cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp thông qua thay đổi:
a) Cơ cấu dân số
b) Tình hình kinh tế
c) Quyết định chiến lược tiếp thị
d) Tất cả các phương án trên

Đáp án: d) Tất cả các phương án trên

Bài tập marketing căn bản Chương 2: Môi trường marketing là một bước quan trọng trong việc xây dựng chiến lược tiếp thị thành công. Đây là nơi bạn học cách xác định và tận dụng sức mạnh, khắc phục điểm yếu, và đánh giá thị trường mục tiêu. Hãy luôn cập nhật kiến thức và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của bạn để thích nghi với môi trường thay đổi. Chúc bạn thành công trong hành trình tiếp thị của mình! YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *