Bài tập định giá sản phẩm trong marketing có lời giải

Chắc hẳn bạn đã từng thắc mắc rằng tại sao một sản phẩm lại có mức giá như vậy. Liệu giá trị của sản phẩm đó có đáng đồng tiền mà chúng ta trả? Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để định giá sản phẩm một cách hợp lý trong lĩnh vực marketing? Chính vì thế, bài viết này sẽ đưa bạn qua một bài tập định giá sản phẩm trong marketing có lời giải, giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình quan trọng này.

Bài tập định giá sản phẩm trong marketing
Bài tập định giá sản phẩm trong marketing

Bài tập 1: Một công ty kinh doanh có số liệu sau: Lượng hàng kinh doanh trong cả vụ kinh doanh là 10000 sản phẩm. Nguyên giá tài sản cố định là 12 tỷ đồng, tỷ lệ khấu hao là 12%/năm, chi phí vận chuyển của lô hàng là 120 triệu đồng, chi phí nhân viên bán hàng là 150 triệu đồng, giá thành biến đổi trung bình mỗi sản phẩm là 500.000 đồng. Công ty mong muốn đạt lợi nhuận mục tiêu là 150 triệu đồng.

Yêu cầu: Xác định giá bán sản phẩm để công ty đạt được lợi nhuận mục tiêu.

Lời giải:

Để xác định giá bán sản phẩm, công ty cần tính toán tổng chi phí và lợi nhuận mục tiêu.

Tổng chi phí:

 • Chi phí cố định: 12 tỷ đồng * 12% = 1,44 tỷ đồng
 • Chi phí biến đổi: 10000 sản phẩm * 500.000 đồng/sản phẩm = 5 tỷ đồng
 • Chi phí vận chuyển: 120 triệu đồng
 • Chi phí nhân viên bán hàng: 150 triệu đồng

Tổng chi phí: 1,44 tỷ đồng + 5 tỷ đồng + 120 triệu đồng + 150 triệu đồng = 6,71 tỷ đồng

Lợi nhuận mục tiêu: 150 triệu đồng

Giá bán sản phẩm:

Giá bán sản phẩm = (Tổng chi phí + Lợi nhuận mục tiêu) / Lượng hàng kinh doanh

= (6,71 tỷ đồng + 150 triệu đồng) / 10000 sản phẩm

= 686.000 đồng/sản phẩm

Kết luận:

Để công ty đạt được lợi nhuận mục tiêu là 150 triệu đồng, giá bán sản phẩm phải là 686.000 đồng/sản phẩm.

Bài tập 2: Một công ty kinh doanh có số liệu sau:

 • Lượng hàng kinh doanh trong cả vụ kinh doanh là 10000 sản phẩm.
 • Nguyên giá tài sản cố định là 12 tỷ đồng.
 • Chi phí vận chuyển của lô hàng là 120 triệu đồng.
 • Chi phí nhân viên bán hàng là 150 triệu đồng.
 • Tổng chi phí biến đổi cho mỗi sản phẩm là 100.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Tính giá thành bình quân của một sản phẩm.
 • Với giá bán 150.000 đồng/sản phẩm, công ty sẽ đạt được mức lợi nhuận là bao nhiêu?

Giải pháp:

 • Tính giá thành bình quân của một sản phẩm:

Giá thành bình quân của một sản phẩm được tính bằng cách chia tổng chi phí cho tổng số sản phẩm bán được.

Giá thành bình quân của một sản phẩm = (Tổng chi phí cố định + Tổng chi phí biến đổi) / Tổng số sản phẩm bán được

Tổng chi phí cố định = Nguyên giá tài sản cố định + Chi phí vận chuyển + Chi phí nhân viên bán hàng

Tổng chi phí cố định = 12 tỷ đồng + 120 triệu đồng + 150 triệu đồng = 12.27 tỷ đồng

Tổng chi phí biến đổi = Chi phí biến đổi cho mỗi sản phẩm * Số sản phẩm bán được

Tổng chi phí biến đổi = 100.000 đồng/sản phẩm * 10000 sản phẩm = 1 tỷ đồng

Giá thành bình quân của một sản phẩm = (12.27 tỷ đồng + 1 tỷ đồng) / 10000 sản phẩm

Giá thành bình quân của một sản phẩm = 132.700 đồng

 • Với giá bán 150.000 đồng/sản phẩm, công ty sẽ đạt được mức lợi nhuận là bao nhiêu?

Mức lợi nhuận của công ty được tính bằng cách trừ giá thành bình quân của một sản phẩm khỏi giá bán.

Mức lợi nhuận của công ty = Giá bán – Giá thành bình quân của một sản phẩm

Mức lợi nhuận của công ty = 150.000 đồng/sản phẩm – 132.700 đồng/sản phẩm

Mức lợi nhuận của công ty = 17.300 đồng/sản phẩm

Vậy, với giá bán 150.000 đồng/sản phẩm, công ty sẽ đạt được mức lợi nhuận là 17.300 đồng/sản phẩm.

Bài tập 3: Một công ty kinh doanh có số liệu sau:

 • Lượng hàng kinh doanh trong cả vụ kinh doanh là 10000 sản phẩm.
 • Nguyên giá tài sản cố định là 12 tỷ đồng.
 • Chi phí biến đổi bình quân mỗi sản phẩm là 500 nghìn đồng.
 • Chi phí bán hàng và quản lý bình quân là 300 nghìn đồng mỗi sản phẩm.
 • Mục tiêu lợi nhuận của vụ kinh doanh là 150 triệu đồng.

Yêu cầu:

Hãy tính toán giá bán sản phẩm để công ty đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Giải pháp:

Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, công ty cần tính toán giá bán sản phẩm sao cho doanh thu thu được sau khi trừ đi chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và quản lý thì bằng hoặc lớn hơn mục tiêu lợi nhuận.

Công thức tính giá bán sản phẩm:

Giá bán sản phẩm = Chi phí sản xuất bình quân + Chi phí bán hàng và quản lý bình quân + Lợi nhuận mục tiêu

Chi phí sản xuất bình quân:

Chi phí sản xuất bình quân = (Nguyên giá tài sản cố định + Chi phí biến đổi bình quân mỗi sản phẩm) / Lượng hàng kinh doanh trong cả vụ kinh doanh

Chi phí sản xuất bình quân = (12 tỷ đồng + 500 nghìn đồng/sản phẩm) / 10000 sản phẩm = 1,7 triệu đồng/sản phẩm

Chi phí bán hàng và quản lý bình quân:

Chi phí bán hàng và quản lý bình quân = 300 nghìn đồng/sản phẩm

Lợi nhuận mục tiêu:

Lợi nhuận mục tiêu = 150 triệu đồng

Vậy, giá bán sản phẩm cần thiết để công ty đạt được mục tiêu lợi nhuận là:

Giá bán sản phẩm = 1,7 triệu đồng/sản phẩm + 300 nghìn đồng/sản phẩm + 150 triệu đồng / 10000 sản phẩm = 2 triệu đồng/sản phẩm

Kết luận:

Để đạt được mục tiêu lợi nhuận 150 triệu đồng, công ty cần bán sản phẩm với giá 2 triệu đồng/sản phẩm.

Bài tập 4: 

Công ty XYZ là một công ty sản xuất và kinh doanh điện thoại di động. Công ty đang có kế hoạch tung ra một mẫu điện thoại mới với các thông số kỹ thuật sau:

 • Màn hình: 6,5 inch, Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 13
 • CPU: Snapdragon 8 Gen 2
 • RAM: 8GB
 • ROM: 128GB
 • Camera chính: 50MP + 12MP + 8MP
 • Camera selfie: 32MP
 • Dung lượng pin: 4.500 mAh

Công ty XYZ đang cân nhắc các chiến lược định giá sau:

 • Chiến lược định giá định hướng chi phí: Giá sản phẩm được tính dựa trên chi phí sản xuất và vận chuyển.
 • Chiến lược định giá định hướng cạnh tranh: Giá sản phẩm được định ra ngang bằng hoặc thấp hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.
 • Chiến lược định giá định hướng giá trị: Giá sản phẩm được định ra dựa trên giá trị mà sản phẩm mang lại cho khách hàng.

Yêu cầu:

 • Hãy phân tích các chiến lược định giá trên và đưa ra khuyến nghị về chiến lược định giá phù hợp cho sản phẩm điện thoại mới của công ty XYZ.

Lời giải:

Phân tích các chiến lược định giá

 • Chiến lược định giá định hướng chi phí

Chiến lược này dựa trên chi phí sản xuất và vận chuyển để định giá sản phẩm. Giá sản phẩm được tính theo công thức:

Giá sản phẩm = Chi phí sản xuất + Chi phí vận chuyển + Chiết khấu

Ưu điểm của chiến lược này là đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược này là giá sản phẩm có thể không phù hợp với thị trường.

 • Chiến lược định giá định hướng cạnh tranh

Chiến lược này dựa trên giá của các sản phẩm cạnh tranh để định giá sản phẩm. Giá sản phẩm được tính theo công thức:

Giá sản phẩm = Giá sản phẩm cạnh tranh + Chiết khấu

Ưu điểm của chiến lược này là giúp công ty cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược này là giá sản phẩm có thể không mang lại lợi nhuận cho công ty.

 • Chiến lược định giá định hướng giá trị

Chiến lược này dựa trên giá trị mà sản phẩm mang lại cho khách hàng để định giá sản phẩm. Giá sản phẩm được tính theo công thức:

Giá sản phẩm = Giá trị mà sản phẩm mang lại cho khách hàng – Chi phí sản xuất + Chiết khấu

Ưu điểm của chiến lược này là giúp công ty thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược này là khó thực hiện và đòi hỏi công ty phải hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.

Khuyến nghị về chiến lược định giá

Công ty XYZ nên áp dụng chiến lược định giá định hướng giá trị cho sản phẩm điện thoại mới. Chiến lược này sẽ giúp công ty thu được lợi nhuận cao và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Dựa trên các thông số kỹ thuật của sản phẩm, công ty XYZ có thể định giá sản phẩm như sau:

Giá trị mà sản phẩm mang lại cho khách hàng:

 • Giá trị chức năng: Sản phẩm có màn hình lớn, độ phân giải cao, camera chất lượng,…
 • Giá trị cảm xúc: Sản phẩm có thiết kế đẹp, sang trọng,…
 • Giá trị xã hội: Sản phẩm thể hiện đẳng cấp, địa vị của người sử dụng,…

Chi phí sản xuất và vận chuyển:

 • Chi phí sản xuất: 500 USD
 • Chi phí vận chuyển: 100 USD

Chiết khấu: 10%

Từ đó, giá sản phẩm có thể được định ra là:

Giá sản phẩm = (500 USD + 100 USD) * 0,9 = 540 USD

Giá sản phẩm này cao hơn so với chiến lược định giá định hướng chi phí nhưng thấp hơn so với chiến lược định giá định hướng cạnh tranh. Giá sản phẩm này phù hợp với thị trường và mang lại lợi nhuận cho công ty.

Bài tập định giá sản phẩm trong marketing có lời giải đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quy trình quan trọng này. Để định giá sản phẩm một cách hiệu quả, bạn cần xác định mục tiêu, nghiên cứu thị trường, xác định giá cơ sở, và lựa chọn chiến lược định giá phù hợp với sản phẩm và thị trường của bạn. YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *